კალათა

დეტალურად

ერთი ოჯახის შვილებმა – შარლოტა, ემილი და ენ ბრონტეებმა გამორჩეული ნაწარმოებებით დაიმკვიდრეს ადგილი მსოფლიო ლიტერატურის საგანძურში. „ჩემი რჩეული მსოფლიოს“ ოთხტომეულშიც სამივე დის რომანებს გთავაზობთ: „ჯეინ ეარს“, „ქარიშხლიან უღელტეხილს“ და – პირველად ქართულ ენაზე – „აგნეს გრეის“.
 • თავი I
 • თავი II (1)
 • თავი II (2)
 • თავი III (1)
 • თავი III (2)
 • თავი IV (1)
 • თავი IV (2)
 • თავი IV (3)
 • თავი V (1)
 • თავი V (2)
 • თავი VI (1)
 • თავი VI (2)
 • თავი VII (1)
 • თავი VII (2)
 • თავი VIII (1)
 • თავი VIII (2)
 • თავი IX (1)
 • თავი IX (2)
 • თავი X (1)
 • თავი X (2)
 • თავი XI (1)
 • თავი XI (2)
 • თავი XI (3)
 • თავი XII (1)
 • თავი XII (2)
 • თავი XIII (1)
 • თავი XIII (2)
 • თავი XIV (1)
 • თავი XIV (2)
 • თავი XV (1)
 • თავი XV (2)
 • თავი XVI (1)
 • თავი XVI (2)
 • თავი XVII (1)
 • თავი XVII (2)
 • თავი XVII (3)
 • თავი XVII (4)
 • თავი XVIII (1)
 • თავი XVIII (1)
 • თავი XVIII (2)
 • თავი XVIII (3)
 • თავი XIX (1)
 • თავი XIX (2)
 • თავი XX (1)
 • თავი XX (2)
 • თავი XX (3)
 • თავი XXI (1)
 • თავი XXI (2)
 • თავი XXI (3)
 • თავი XXI (4)
 • თავი XXII (1)
 • თავი XXII (2)
 • თავი XXIII (1)
 • თავი XXIII (2)
 • თავი XXIV (1)
 • თავი XXIV (2)
 • თავი XXIV (3)
 • თავი XXV (1)
 • თავი XXV (2)
 • თავი XXV (3)
 • თავი XXVI (1)
 • თავი XXVI (2)
 • თავი XXVII (1)
 • თავი XXVII (2)
 • თავი XXVII (3)
 • თავი XXVII (4)
 • თავი XXVII (5)
 • თავი XXVIII (1)
 • თავი XXVIII (2)
 • თავი XXVIII (3)
 • თავი XXIX (1)
 • თავი XXIX (2)
 • თავი XXX (1)
 • თავი XXX (2)
 • თავი XXXI
 • თავი XXXII (1)
 • თავი XXXII (2)
 • თავი XXXIII (1)
 • თავი XXXIII (2)
 • თავი XXXIV (1)
 • თავი XXXIV (2)
 • თავი XXXIV (3)
 • თავი XXXIV (4)
 • თავი XXXV (1)
 • თავი XXXV (2)
 • თავი XXXVI (1)
 • თავი XXXVI (2)
 • თავი XXXVII (1)
 • თავი XXXVII (2)
 • თავი XXXVII (3)
 • თავი XXXVIII