კალათა

დეტალურად

ვიცით, რატომ ვყიდულობთ ამა თუ იმ ნივთს? რა ზემოქმედებს სინამდვილეში ჩვენს გადაწყვეტილებებზე? თვალში საცემი რეკლამები? თუ ყიდვის შესახებ გადაწყვეტილებას ქვეცნობიერად, ანუ ისე ვიღებთ, რომ ამას ვერც კი ვიაზრებთ? წინამდებარე წიგნში მარტინ ლინდსტრომი წარმოგვიდგენს საოცარ აღმოჩენებს, რომლებიც სამწლიანი ინოვაციური კვლევის საფუძველზე გააკეთა. ამ კვლევის შედეგები ეჭვქვეშ აყენებს დიდი ხნის განმავლობაში დამკვიდრებულ მრავალ წარმოდგენას იმის შესახებ, თუ რა გვიჩენს ინტერესს და რა გვაიძულებს ამა თუ იმ პროდუქტის ყიდვას.
 • წინასიტყვაობა
 • შესავალი
 • თავი 1. თავში სისხლის მიწოდება (1)
 • თავი 1. თავში სისხლის მიწოდება (2)
 • თავი 1. თავში სისხლის მიწოდება (3)
 • თავი 1. თავში სისხლის მიწოდება (4)
 • თავი 2. პროდუქტის სათანადოდ განთავსება (1)
 • თავი 2. პროდუქტის სათანადოდ განთავსება (2)
 • თავი 3. ეგ მალე მეც მექნება (1)
 • თავი 3. ეგ მალე მეც მექნება (2)
 • თავი 4. საღად აზროვნება არ შემიძლია (1)
 • თავი 4. საღად აზროვნება არ შემიძლია (2)
 • თავი 4. საღად აზროვნება არ შემიძლია (3)
 • თავი 5. ჯადოქრობის თუ გჯერათ? (1)
 • თავი 5. ჯადოქრობის თუ გჯერათ? (2)
 • თავი 5. ჯადოქრობის თუ გჯერათ? (3)
 • თავი 6. ცოტაც ვილოცოთ (1)
 • თავი 6. ცოტაც ვილოცოთ (2)
 • თავი 6. ცოტაც ვილოცოთ (3)
 • თავი 7. რატომ აგირჩიე? (1)
 • თავი 7. რატომ აგირჩიე? (2)
 • თავი 8. გაკვირვების გრძნობა (1)
 • თავი 8. გაკვირვების გრძნობა (2)
 • თავი 8. გაკვირვების გრძნობა (3)
 • თავი 8. გაკვირვების გრძნობა (4)
 • თავი 9. ...და სწორი პასუხია... (1)
 • თავი 9. ...და სწორი პასუხია... (2)
 • თავი 10. ამაღამ ჩემთან დარჩი (1)
 • თავი 10. ამაღამ ჩემთან დარჩი (2)
 • თავი 11. მომავლის ბრენდი (1)
 • თავი 11. მომავლის ბრენდი (2)
 • თავი 12. დასკვნა (1)
 • თავი 12. დასკვნა (1)
 • დანართი