კალათა

დეტალურად

მე-18 ს-ის გამოჩენილი პოეტისა და სახელმწიფო მოღვაწის - ბესარიონ გაბაშვილის შემოქმედების სრული კრებული. მხურვალე გრძნობების მქონე პოეტი 40 წლის ასაკში გარდაიცვალა იმჟამინდელ ბესარაბიაში, როდესაც წარმატებული დიპლომატიური მოლაპარაკების დასრულების შემდეგ სამშობლოში აპირებდა დაბრუნებას. თემატური მრავალფეროვნების მიუხედავად (წერდა საისტორიო, საყოფაცხოვრებო თემებზეც), ბესიკი ქართულ ლიტერატურას შემორჩა, როგორც შეუდარებელი სატრფიალო ლირიკის ავტორი - მისი საუკეთესო ლექსები რეალური პიროვნების მიმართ აღძრული სიყვარულის გამოვლინებაა.
 • ყდა
 • თავფურცელი
 • ლექსები
  • სევდის ბაღს შეველ
  • მე მივხვდი მაგას შენსა ბრალებსა
  • ბულბული მოდის მწუხარებით
  • ტანო ტატანო
  • მე შენმა ფიქრმა მიმარინდა
  • დედოფალს ანაზედ
  • ბულბულის შურსა
  • მე შენი მგონე
  • ცრემლთა ისხარნი
  • ვარდო სასურო
  • მოვედ აწ, ძმაო
  • რა გული დავაგე შენად სარებლად
  • შავ გლახ გულო
  • ხმა სირინოზს
  • შავნი შაშვნი
  • იადონს ის ევარდა
  • სტვენს ბულბული
  • ჰაერი ცივნამიანი
  • პირველ სიმდაბლეს აღეკარ
 • მიძღვნა
  • ქება სოლომონ მეფისა
  • სოლომონ მეფის ეპიტაფია
  • ცრემლთა მდინარე
  • [ბედისადმი]
  • [სვისადმი]
  • [ეტლზედ]
  • [მნათობთადმი]
  • რაც მიირეწა სოფელმან
  • ასპინძისათვის
  • აწ აჯა-ქნევით
  • მირიან ბატონიშვილზედ
  • მირიან ბატონიშვილს
  • მირიან ბატონიშვილს
  • მირიან ბატონიშვილს
  • ანტონ კათალიკოსზედ
  • ანტონი კათალიკოსზედ
  • გაიოს არქიმანდრიტს
  • მზეჭაბუკ ორბელიანზედ
  • მზეჭაბუკ ორბელიანს
  • [მზეჭაბუკ ორბელიანს]
  • * * * (და ჵი, ძნელი ბნელია)
  • ყოვლად წმიდის ქება
  • წმიდის გიო[რგის] შესხმა იამბიკოდ
 • ანბანთქებანი და ზმები
  • ანბანთქება
  • ან, ალვა ხარ ტანადობით
  • ნარდზედ ზმები
  • ჭადრაკზედ ზმები
  • „ან“ზე სით მოხვალ
 • პოემები
  • რუხის ბრძოლა
  • სამძიმარი
  • რძალდედამთილიანი
 • სადავონი
  • პირ ზამბახნი
  • დილას მთიებს
  • შევკრთი, როს ვნახე
  • უწყლავსა ჭირსა
  • რხევით ნაზო
  • მზემ განრისხებით განმაშორა
  • არხევ ტანსა
  • ქუფრ დრომონნი
  • დახე, მაისის ბულბულო
  • ეშხისა ზღვასა
  • რა ქმნას გულმან
 • სქოლიო