კალათა

დეტალურად

მეცხრამეტე საუკუნის გამოჩენილ ინგლისელ მწერალ-სატირიკოს უილიამ თეკერეის მთელ მსოფლიოში იცნობენ რომანით – „ამაოების ბაზარი“, მისი „რჩეული“ სამტომეული კი ასევე წარმოგიდგენთ ძალზე საინტერესო ნიმუშს – რომანს „ქეთრინი“, რომელიც გამომცემლობა „პალიტრა L“-ის შეკვეთით, საგანგებოდ ამ სერიისთვის ითარგმნა.
 • თავი XXXV – ქვრივი და დედა
 • თავი XXXVI – როგორ შეიძლება ცხოვრება სრულიად უშემოსავლოდ
 • თავი XXXVII – იმავე საგანზე მსჯელობის გაგრძელება
 • თავი XXXVIII – მძიმე გასაჭირში ჩავარდნილი ოჯახი
 • თავი XXXIX – ცინიკური თავი
 • თავი XL – რომელშიაც ოჯახი თავის წევრად ცნობს ბეკის
 • თავი XLI – რომელშიაც ბეკი კვლავ ესტუმრება თავის მამა-პაპათა სახლს
 • თავი XLII – ამბავი ოსბორნის ოჯახისა
 • თავი XLIII – რომელშიაც მკითხველმა კეთილი იმედის კონცხს უნდა შემოუაროს
 • თავი XLIV – ლონდონსა და ჰემფშირს შორის
 • თავი XLV – ჰემფშირსა და ლონდონს შორის
 • თავი XLVI – კვეთებანი და განცდანი
 • თავი XLVII – გონტ-ჰაუსი
 • თავი XLVIII – რომელშიაც მკითხველს გააცნობენ დიდებულ საზოგადოებას
 • თავი XLIX – რომელშიაც ვიგემებთ სამ თავ საჭმელსა და დესერტს
 • თავი L – ერთ უბრალო, ჩვეულებრივ ამბავს მოგვითხრობს
 • თავი LI – გათამაშდება შარადა, რომელმაც შეიძლება შეაჩქვიფოს და შეიძლება არც შეაჩქვიფოს მკითხველი
 • თავი LII – რომელშიაც ლორდი სტაინი ფრიად საამო სახით წარმოგვიდგება
 • თავი LIII – სატუსაღოდან თავის დახსნა და კატასტროფა
 • თავი LIV – ბრძოლის შემდგომი კვირადღე
 • თავი LV – რომელშიაც იმავე საგანზე გრძელდება საუბარი
 • თავი LVI – ჯორჯი ჯენტლმენი ხდება
 • თავი LVII – „ეოთენ“
 • თავი LVIII – ჩვენი მეგობარი მაიორი
 • თავი LIX – ძველი ფორტეპიანო
 • თავი LX – წარჩინებულ საზოგადოებაში დაბრუნება
 • თავი LXI – რომელშიაც ორი ლამპარი ქრება
 • თავი LXII – AM RHEIN
 • თავი LXIII – რომელშიაც ძველ ნაცნობს შევხვდებით
 • თავი LXIV – ხეტიალის ამბავი
 • თავი LXV – აღსავსე ფაციფუცითა და სიამოვნებით
 • თავი LXVI – AMAHTIUM IRAE
 • თავი LXVII – დაბადებანი, ქორწინებანი და გარდაცვალებანი
 • სქოლიო