კალათა

დეტალურად

მეცხრამეტე საუკუნის გამოჩენილ ინგლისელ მწერალ-სატირიკოს უილიამ თეკერეის მთელ მსოფლიოში იცნობენ რომანით – „ამაოების ბაზარი“, მისი „რჩეული“ სამტომეული კი ასევე წარმოგიდგენთ ძალზე საინტერესო ნიმუშს – რომანს „ქეთრინი“, რომელიც გამომცემლობა „პალიტრა L“-ის შეკვეთით, საგანგებოდ ამ სერიისთვის ითარგმნა.
 • უილიამ თეკერეი (1811-1863)
 • ფარდის ახდამდე
 • თავი I – ჩიზიკის ხეივანი
 • თავი II – რომელშიაც მის შარპი და მის სედლი სალაშქროდ ემზადებიან
 • თავი III – რებეკა მტრის პირისპირ
 • თავი IV – მწვანე აბრეშუმის ქისა
 • თავი V – ჩვენი დობინი
 • თავი VI – ვოქსჰოლი
 • თავი VII – დედოფლის კროულელი კროული
 • თავი VIII – პირადად საკუთარ ხელში
 • თავი IX – ოჯახის პორტრეტები
 • თავი X – მის შარპი მეგობრების შეძენას იწყებს
 • თავი XI – არკადიული უბრალოება
 • თავი XII – ფრიად გულამაჩუყებელი
 • თავი XIII – გულამაჩუყებელი და სხვანაირიც
 • თავი XIV – მის კროული შინ
 • თავი XV – რომელშიაც მცირე ხნით გამოჩნდება რებეკას მეუღლე
 • თავი XVI – ქინძისთავების დასაბნევ ბალიშზე დადებული ბარათი
 • თავი XVII – როგორ იყიდა კაპიტანმა დობინმა ფორტეპიანო
 • თავი XVIII – ვინ უკრავდა კაპიტან დობინის ნაყიდ ფორტეპიანოს
 • თავი XIX – მის კროული მომვლელთა ხელში
 • თავი XX – კაპიტანი დობინი მოქმედებს ვითარცა ჰიმენეოსის მოციქული
 • თავი XXI – მდიდარი მემკვიდრე ქალისათვის გამართული ჩხუბი
 • თავი XXII – ქორწინება და თაფლობის თვის ნაწილი
 • თავი XXIII – კაპიტანი დობინი შუამდგომლობას განაგრძობს
 • თავი XXIV – ბატონი ოსბორნი საგვარეულო ბიბლიას გადმოიღებს
 • თავი XXV – ყველა მთავარი გმირი საჭიროდ მიიჩნევს ბრაიტონიდან წასვლას
 • თავი XXVI – ლონდონიდან ჩეტემამდე
 • თავი XXVII – ემილია უერთდება თავის ლეგიონს
 • თავი XXVIII – ემილია ნიდერლანდებში შეიჭრება
 • თავი XXIX – ბრიუსელი
 • თავი XXX – „საყვარელ სატრფოს გამოვესალმე“
 • თავი XXXI – ჯოზ სედლი დას უვლის
 • თავი XXXII – ჯოზი ილტვის და ომიც თავდება
 • თავი XXXIII – მის კროულის ნათესავები ფრიად შეშფოთებული ბრძანდებიან
 • თავი XXXIV – ჯეიმზ კროულის პირიდან ჩიბუხს აგდებინებენ
 • სქოლიო