კალათა

დეტალურად

ლათინურ ენაზე ჰეგზამეტრით დაწერილი გაიუს ვალერიუს ფლაკუსის „არგონავტიკა“ პირველად ქვეყნდება ქართული მხატვრული თარგმანის სახით. ეპიკური პოემა შეიცავს მრავალ საინტერესო და საყურადღებო ინფორმაციას კოლხისისა და მისი ტომების ყოფა-ცხოვრების შესახებ. წიგნი განკუთვნილია ფილოლოგების, ისტორიკოსების, აგრეთვე, მკითხველთა ფართო წრისათვის, ვინც სწავლობს და იკვლევს ანტიკური კულტურის პრობლემებს.
 • შესავალი
  • 1. ეპიკოსი პოეტის ბიოგრაფიული ფაქტები
  • 2. ვალერიუს ფლაკუსის „არგონავტიკის“ მოკლე შინაარსი
  • 3. არგონავტების მითი მხატვრულ ლიტერატურაში ვალერიუსამდე
  • 4. ვალერიუს ფლაკუსის „არგონავტიკის“ მხატვრული ანალიზი
  • 5. ნაწარმოების ტექსტის შესწავლისა და გამოცემის მოკლე ისტორია
  • 6. ლაკონური მითითებები
 • წიგნი პირველი
  • კომენტარები
 • წიგნი მეორე
  • კომენტარები
 • წიგნი მესამე
  • კომენტარები
 • წიგნი მეოთხე
  • კომენტარები
 • წიგნი მეხუთე
  • კომენტარები
 • წიგნი მეექვსე
  • კომენტარები
 • წიგნი მეშვიდე
  • კომენტარები
 • წიგნი მერვე
  • კომენტარები
 • VALERI FLACCI – ARGONAUTICON
  • LIBER I
  • LIBER II
  • LIBER III
  • LIBER IV
  • LIBER V
  • LIBER VI
  • LIBER VII
  • LIBER VIII