კალათა

დეტალურად

ბიბლია – წიგნი, რომელიც საუკუნეების მანძილზე იყო ყოველი მოაზროვნე კაცის მასწავლებელი ჭეშმარიტების გზის და რომელიც მუდამ გამოცანად რჩებოდა. ძველი აღთქმის პირველი ხუთი წიგნი მოსეს ეკუთვნის, რომელსაც უფალმა უთხრა – დაწერე. სწორედ ამ ხუთწიგნეულში არის ჩადებული ყველაზე დიდი, პირველი გამოცანა, რადგანაც არეულია ერთმანეთში გამოსვლა, ლევიანნები, რიცხვი, მეორე რჯული და ისო, ნავეს ძე, რომელთა დალაგების შემდეგ წიგნმა სრულიად სხვა სახე მიიღო. მსგავსად დაფარულია ეზრას გარკვეული ნაწილი, ამ წიგნში არ შევიდა წიგნები, რომლებიც მეორდება და წიგნები, რომლებიც ცხადის დასაფარავად არის დამატებული, მსგავსად არ შევიდა წინასწარმეტყველები, იოანეს გამოცხადების გარდა, რადგანაც ესენი ყოველი, სხვა, მომავალი წიგნის საფუძველს წარმოადგენენ, ხოლო რაც შეეხება ახალ აღთქმას, რომელიც ვიცით ოთხთავის სახით, მათეს, ლუკას, მარკოზისა და იოანეს სახარებით, ის უპირველესად ერთი წიგნი იყო, შემდეგ მოხდა მისი დაყოფა ოთხ წიგნად, როგორც მოსეს ხუთწიგნეულის არევა, რაც შეეხება სხვა გამოცანებს, ყოველი ამოხსნილი და გამოტანილია სამზეოზე, ხოლო მცირედი თქვენ დაგიტოვეთ ამოსახსნელად.
 • დაბადება
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
 • გამოსვლა
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
 • ლევიანნი
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
 • რიცხვნი
  • 1
  • 2
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
 • მეორე რჯული
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
 • ისო ნავეს ძე
  • 1
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
 • მსაჯულნი
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 7
 • პირველი მეფეთა
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
 • მეორე მეფეთა
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
 • მესამე მეფეთა
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
 • მეოთხე მეფეთა
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
 • ეზრა
  • 1
  • 2
 • იესო
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
 • მოციქულთა საქმენი
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
 • იოანეს გამოცხადება
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
 • პეტრე