კალათა

დეტალურად

გიორგი კეკელიძის ახალი წიგნი სამ პირობით ნაწილად იყოფა: უკვე ძალიან გახმაურებული წერილები ღმერთისადმი, მამისადმი და ბავშვობის შეყვარებულისადმი; ბიბლიური ალუზიები და ფოლკლორული ძიებები. იდიომატიკის, ანდაზების კონსტრუქციების განსხვავებული ფორმების შემოთავაზება და SMS – პოეზია, მეტაფორული აზროვნების მინიატურული ნიმუშები.
 • წერილი ღმერთს და მამაჩემს
 • წითელი პარასკევი ანუ მეორე წერილი ღმერთს მამაზე
 • უკანასკნელი, მესამე წერილი მამას
 • სამი წერილი ბაღის შეყვარებულს, ღმერთმა რომ ადრე წაიყვანა
 • მზის მარსიები ანუ მადამ მარსოს სადილი
 • სამშობლო
 • სხვა როკვანი
 • ბუზის ძლისპირი
 • ხუთი დრო
 • მამლის ძლისპირი
 • კაცის ძლისპირი
 • ქარავნის საქმე
 • სხვა ანდაზების სარკეები
 • აღმოსავლური სიმღერა
 • დასავლური სიმღერა
 • კოვზის ძლისპირი
 • მინიატურები