კალათა

დეტალურად

წიგნი „ჟურნალისტიკის შესავალი“ განკუთვნილია ჟურნალისტებისთვის და ჟურნალისტიკით დაინტერესებული პირებისთვის, სტუდენტებისთვის, როგორც დამხმარე სახელმძღვანელო. აგებულია თემატური პრინციპით, შეიცავს მედიის განვითარების ეტაპებს, პრინციპებსა და მეთოდებს. ყურადღება ეთმობა სარედაქციო მუშაობასა და ტექნიკასაც. წიგნში მოკლედაა გადმოცემული მედიასაშუალებათა მუშაობის პრინციპები.
 • გაზეთი
 • ჟურნალი
 • წიგნი
 • ქართული სტამბის საქმიანობა რუსეთში XVII საუკუნის 80-იანი წლებიდან
 • პირველი ქართული სტამბები საქართველოში
 • საინფორმაციო სააგენტოები
 • ახალი მედია
 • რა არის ბლოგი?
 • რადიო
  • გადაცემების დაგეგმვა
  • რადიომაუწყებლობის სპეციფიკა, ჟანრები
 • ტელევიზია
  • ტელეგადაცემის ფორმები და ჟანრები
 • რედაქციის მუშაობის ორგანიზება
  • გაზეთის თანამშრომელთა მოვალეობები
 • ჟანრები
  • ახალი ამბავი (ნიუსი)
  • ინტერვიუ
  • ანგარიში
  • ჩანახატი
  • მიმოხილვა
  • რეპორტაჟი
  • ღია წერილი
  • კორესპონდენცია
  • სტატია
  • რეცენზია
  • ნარკვევი
  • ფელეტონი
  • პამფლეტი
  • პაროდია
  • ეპიგრამა
  • ანალიტიკური დოკუმენტი
 • მედია ანონსი - პრესრელიზი
 • ილუსტრაციები
 • ინფორმაციის წყაროები
 • რატომ უნდა დავფიქრდეთ გაზეთის კარგ დიზაინზე?
 • გაზეთის აწყობა
 • ტექსტის მომზადება
 • გასასწორებელი ნიშნები
 • შრიფტები
 • სათაური
 • გვერდების წესრიგში მოყვანა
 • ქაღალდის სახეობები
 • ბეჭდვითი პროდუქტის გავრცელება
 • მედიაგაყიდვების ორგანიზება
  • როგორ მოვემზადოთ კლიენტთან ვიზიტისას:
  • კლიენტების კატეგორიებად დაყოფა რეკლამის განთავსების მიხედვით:
  • რა არის მარკეტინგული კომუნიკაცია
  • სტრატეგია და დაგეგმვა
 • ბრენდინგი
 • ფასწარმოქმნა
  • ვინ არიან რეკლამის დამკვეთები?
  • ტერმინოლოგია
  • რატომ ამბობს დამკვეთი უარს?
 • „იმეილ ეტიკეტი“ – ანუ როგორ დავწეროთ „იმეილი“ (ელექტრონული ფოსტა) სწორად
 • გამოყენებული ლიტერატურა