კალათა

დეტალურად

გამოჩენილ ესპანელ კლასიკოსს, რომლის შემოქმედებაც ბევრი მკითხველისთვის მხოლოდ გენიალური „დონ კიხოტით“ შემოიფარგლება, სხვა მარგალიტებითაც გაუმდიდრებია მსოფლიო ლიტერატურის საგანძური. მათ შორისაა „სამოძღვრებო ნოველები“, რომლებსაც სერვანტესის „რჩეულის“ ხუთტომეულში გთავაზობთ.
 • ნაწილი II
 • თავი ოცდამეექვსე − სადაც გრძელდება ფათერაკი თოჯინების თეატრის მეპატრონესთან და გადმოცემულია სხვა, ჭეშმარიტად საყურადღებო ამბები
 • თავი ოცდამეშვიდე − სადაც მჟღავნდება, ვინ იყვნენ მაესე პედრო და მისი მაიმუნი, და გადმოცემულია მარცხი, დონ კიხოტს რომ შეემთხვა ვირის ყროყინით ატეხილი აყალმაყალისას, რომელიც ისე როდი დასრულდა, როგორც რაინდი ფიქრობდა და მოელოდა
 • თავი ოცდამერვე − სადაც გადმოცემულია ამბები, რომლებიც, ბენენხელის სიტყვით, გასაგები იქნება მხოლოდ იმისთვის, ვინც ყურადღებით წაიკითხავს მათ
 • თავი ოცდამეცხრე − შესანიშნავი ფათერაკი მოჯადოებულ ნავთან
 • თავი ოცდამეათე − იმის თაობაზე, თუ რა მოხდა დონ კიხოტსა და მშვენიერ მონადირე ქალს შორის
 • თავი ოცდამეთერთმეტე − სადაც მოთხრობილია მრავალი ღირსშესანიშნავი ამბავი
 • თავი ოცდამეთორმეტე − რა უპასუხა დონ კიხოტმა თავის შეურაცხმყოფელს, და სხვა ღირსშესანიშნავი და სასეირო ამბები
 • თავი ოცდამეცამეტე − ჰერცოგის მეუღლისა და მისი მოახლეების სასიამოვნო საუბარი სანჩო პანსასთან, რაც იმის ღირსია, რომ წაკითხულ და აღნიშნულ იქნეს
 • თავი ოცდამეთოთხმეტე − სადაც მოთხრობილია, როგორ გამოძებნეს უებრო დულსინეა ტობოსელისათვის ჯადოს ახსნის საშუალება, რაც ერთ-ერთი უღირსშესანიშნავესი ფათერაკია ამ წიგნში
 • თავი ოცდამეთხუთმეტე − სადაც გრძელდება თხრობა იმისა, თუ როგორ გაიგო დონ კიხოტმა დულსინეასათვის ჯადოს ახსნის საშუალება, და სხვა განსაცვიფრებელი ამბები
 • თავი ოცდამეთექვსმეტე − სადაც გადმოცემულია უჩვეულო და გონებამიუწვდომელი ფათერაკი დუენია დოლორიდასთან, ანუ სხვა სახელით – გრაფის მეუღლე ტრიფალდისთან, და მოტანილია სანჩო პანსას წერილი თავისი ცოლის, ტერესა პანსასადმი
 • თავი ოცდამეჩვიდმეტე − სადაც გრძელდება დუენია დოლორიდას ღირსშესანიშნავი ფათერაკის ამბავი
 • თავი ოცდამეთვრამეტე − სადაც დუენია დოლორიდა მოგვითხრობს თავისი უბედურების ამბავს
 • თავი ოცდამეცხრამეტე − სადაც ტრიფალდი განაგრძობს თავის განსაცვიფრებელსა და ღირსსახსოვარ ამბავს
 • თავი მეორმოცე − იმის თაობაზე, რაც ამ ფათერაკსა თუ ღირსსახსოვარ ამბავს ეხება და უკავშირდება
 • თავი ორმოცდამეერთე − კლავილენიოს მოვლინება და ამ გაჭიანურებული ფათერაკის დასასრული
 • თავი ორმოცდამეორე − რჩევა-დარიგებანი, დონ კიხოტმა სანჩო პანსას კუნძულის გამგებლად წასვლის წინ რომ მისცა, და მასთან სხვა მრავალმნიშვნელოვანი ამბები
 • თავი ორმოცდამესამე − რჩევა-დარიგებათა მეორე ნაწილი, დონ კიხოტმა რომ მისცა სანჩო პანსას
 • თავი ორმოცდამეოთხე − როგორ ჩაიბარა სანჩო პანსამ კუნძულის მართვა-გამგებლობა და უცნაური ფათერაკი, დონ კიხოტს ჰერცოგის ციხე-დარბაზში რომ შეემთხვა
 • თავი ორმოცდამეხუთე − როგორ ჩაიბარა დიდმა სანჩო პანსამ საგამგებლოდ თავისი კუნძული და რანაირად შეუდგა მის მართვას
 • თავი ორმოცდამეექვსე − ეჟვნებიანი კატების თავზარდამცემი არული, რამაც დონ კიხოტს მასზე უიმედოდ შეყვარებულ ალტისიდორასთან სამიჯნურო საუბარი გააწყვეტინა
 • თავი ორმოცდამეშვიდე − სადაც გრძელდება ამბავი იმისა, თუ როგორ იქცეოდა სანჩო თავის საგუბერნატოროში
 • თავი ორმოცდამერვე − რა მოხდა დონ კიხოტსა და ჰერცოგის მეუღლის დუენიას – დონია როდრიგესს შორის, აგრეთვე აღწერისა და სამარადისოდ უკვდავყოფის ღირსი სხვა ამბები
 • თავი ორმოცდამეცხრე − რა შეემთხვა სანჩოს თავისი კუნძულის შემოვლისას
 • თავი ორმოცდამეათე − სადაც ირკვევა, ვინ იყვნენ ის ჯადოქრები და ჯალათები, დუენია რომ მიტყიპეს, დონ კიხოტი კი საშინლად დაკაწრეს და დაჩქმიტეს, და მოთხრობილია, როგორ მიართვა ჰერცოგის მეუღლის მსახურმა წერილი სანჩო პანსას ცოლს – ტერესა პანსას
 • თავი ორმოცდამეთერთმეტე − სანჩოს შემდგომი მართვა-გამგებლობისა და სხვა, ჭეშმარიტად ღირსსახსოვარი ამბები
 • თავი ორმოცდამეთორმეტე − სადაც მოთხრობილია მეორე მგლოვიარე თუ შეჭირვებული, დონია როდრიგესად წოდებული დუენიის ფათერაკი
 • თავი ორმოცდამეცამეტე − სანჩო პანსას გუბერნატორობის სამწუხარო ბოლო და დასასრული
 • თავი ორმოცდამეთოთხმეტე − სადაც ლაპარაკია ამბებზე, სწორედ ამ ისტორიას რომ ეხება და არა სხვას
 • თავი ორმოცდამეთხუთმეტე − რა შეემთხვა გზაში სანჩოს და სხვა, ჭეშმარიტად განსაცვიფრებელი ამბები
 • თავი ორმოცდამეთექვსმეტე − უმაგალითო და არნახული ორთაბრძოლა დუენია დონია როდრიგესის მოსარჩლე დონ კიხოტ ლამანჩელსა და ჰერცოგის მსახურ ტოსილოსს შორის
 • თავი ორმოცდამეჩვიდმეტე − სადაც მოთხრობილია, როგორ დაემშვიდობა დონ კიხოტი ჰერცოგს და რა შეემთხვა მას ჰერცოგის მეუღლის მოახლესთან – თავნება და თავგასულ ალტისიდორასთან
 • თავი ორმოცდამეთვრამეტე − სადაც მოთხრობილია, თუ როგორ დაატყდა თავს სახელოვან დონ კიხოტს იმდენი ფათერაკი, რომ სულის მოსათქმელადაც აღარ ეცალა
 • თავი ორმოცდამეცხრამეტე − სადაც მოთხრობილია ყოვლად უჩვეულო ამბავი, დონ კიხოტს რომ გადახდა თავს და თამამად შეიძლება ფათერაკად ჩაითვალოს
 • თავი მესამოცე − რა შეემთხვა ბარსელონას მიმავალ დონ კიხოტს
 • თავი სამოცდამეერთე − რა შეემთხვა დონ კიხოტს ბარსელონაში შესვლისას და სხვა ამბები, რომლებსაც სიმართლესთან მეტი რამა აქვთ საერთო, ვიდრე გონიერებასთან
 • თავი სამოცდამეორე − სადაც მოთხრობილია ფათერაკი მოჯადოებულ თავთან და მრავალი სხვა ფათერაკი, რაც შეუძლებელია, ნაამბობი არ იქნეს
 • თავი სამოცდამესამე − რა უბედურება შეემთხვა სანჩოს გალერების დათვალიერებისას და მშვენიერი მავრი ქალის არაჩვეულებრივი თავგადასავალი
 • თავი სამოცდამეოთხე − სადაც გადმოცემულია ფათერაკი, რომელმაც უფრო დიდი მწუხარება მიაყენა დონ კიხოტს, ვიდრე ყველა სხვა ფათერაკმა, რაც კი თავს გადახდენია
 • თავი სამოცდამეხუთე − სადაც განმარტებულია, თუ ვინ იყო თეთრი მთვარის რაინდი და გადმოცემულია დონ გრეგორიოს განთავისუფლება და სხვა ამბები
 • თავი სამოცდამეექვსე − სადაც მოთხრობილია ის, რასაც მკითხველი წაიკითხავს, ხოლო მსმენელი გაიგონებს
 • თავი სამოცდამეშვიდე − როგორ გადაწყვიტა დონ კიხოტმა, მწყემსობისთვის მიეყო ხელი და მთელი ის წელიწადი, რომლის განმავლობაშიც იარაღი არ უნდა აესხა, ველ-მინდვრად გაეტარებინა, აგრეთვე სხვა, ჭეშმარიტად სასეირო და სამხიარულო ამბები
 • თავი სამოცდამერვე − ჯაგრით მსუსხავი ფათერაკი, დონ კიხოტს რომ შეემთხვა
 • თავი სამოცდამეცხრე − უიშვიათესი და უუჩვეულოესი ფათერაკი, რაც კი ამ დიადი ისტორიის მანძილზე დონ კიხოტს თავს გადახდენია
 • თავი სამოცდამეათე − სამოცდამეცხრეს რომ მოსდევს და იმ ამბებს ეხება, რომელთა გარეშეც ნამდვილად გაგვიჭირდებოდა ამ ისტორიის მართებული გაგება
 • თავი სამოცდამეთერთმეტე − რა შეემთხვათ თავიანთი სოფლისაკენ მიმავალ დონ კიხოტსა და მის საჭურველთმტვირთველ სანჩოს
 • თავი სამოცდამეთორმეტე − როგორ ჩავიდნენ თავიანთ სოფელში დონ კიხოტი და სანჩო
 • თავი სამოცდამეცამეტე − ავისმომასწავებელი ნიშნები, სოფელში შესვლისას რომ შეზარა დონ კიხოტი, აგრეთვე სხვა ამბები, რომლებიც ამკობენ და უფრო სარწმუნოს ხდიან ამ დიად ისტორიას
 • თავი სამოცდამეთოთხმეტე − დონ კიხოტის ავადმყოფობა, ანდერძი და გარდაცვალება
 • სქოლიო