კალათა

დეტალურად

გამოჩენილ ესპანელ კლასიკოსს, რომლის შემოქმედებაც ბევრი მკითხველისთვის მხოლოდ გენიალური „დონ კიხოტით“ შემოიფარგლება, სხვა მარგალიტებითაც გაუმდიდრებია მსოფლიო ლიტერატურის საგანძური. მათ შორისაა „სამოძღვრებო ნოველები“, რომლებსაც სერვანტესის „რჩეულის“ ხუთტომეულში გთავაზობთ.
 • ნაწილი I
  • თავი ოცდამეთექვსმეტე − სადაც მოთხრობილია ფუნდუკში მომხდარი სხვა იშვიათი ამბები
  • თავი ოცდამეჩვიდმეტე − სადაც გრძელდება მიკომიკონის სახელოვანი პრინცესის თავგადასავალი და გადმოცემულია სხვა თავშესაქცევი ფათერაკები
  • თავი ოცდამეთვრამეტე − სადაც გადმოცემულია დონ კიხოტის გასაოცარი სიტყვა სამხედრო საქმესა და მწიგნობრობაზე
  • თავი ოცდამეცხრამეტე − სადაც ტყვედნამყოფი გვიამბობს თავის თავგადასავალს
  • თავი მეორმოცე − სადაც გრძელდება ტყვედნამყოფის თავგადასავალი
  • თავი ორმოცდამეერთე − სადაც ტყვედნამყოფი კვლავ განაგრძობს თავის თავგადასავალს
  • თავი ორმოცდამეორე − სადაც მოთხრობილია, რა მოხდა კიდევ ფუნდუკში და ზოგი სხვა ღირსსაცნაური ამბავიც
  • თავი ორმოცდამესამე − სადაც მოთხრობილია მეჯორე ბიჭის თავშესაქცევი ამბავი და ფუნდუკში მომხდარი სხვა არაჩვეულებრივი ფათერაკები
  • თავი ორმოცდამეოთხე − სადაც გრძელდება ფუნდუკში მომხდარი გაუგონარი ამბები
  • თავი ორმოცდამეხუთე − სადაც საბოლოოდ გაიფანტება ყოველგვარი ეჭვი მამბრინოს ჩაჩქანსა და კურტანზე და სრული სიმართლით გადმოიცემა სხვა ღირსსახსოვარი ამბები
  • თავი ორმოცდამეექვსე − მანდატურთა ღირსშესანიშნავი ფათერაკები და ჩვენი კეთილშობილი რაინდის, დონ კიხოტის, საშინელი მძვინვარება
  • თავი ორმოცდამეშვიდე − სადაც მოთხრობილია დონ კიხოტ ლამანჩელის უცნაური მოჯადოება და სხვა ღირსშესანიშნავი ამბები
  • თავი ორმოცდამერვე − სადაც კანონიკოსი განაგრძობს მსჯელობას სარაინდო რომანებსა და მისი მახვილი გონების შესაფერ სხვა საგნებზე
  • თავი ორმოცდამეცხრე − სადაც მოთხრობილია ფრიად გონივრული საუბარი სანჩო პანსასა და მის ბატონს, დონ კიხოტს, შორის
  • თავი ორმოცდამეათე − დონ კიხოტის მახვილგონივრული პაექრობა კანონიკოსთან და სხვა ამბები
  • თავი ორმოცდამეთერთმეტე − სადაც მოთხრობილია, თუ რა უამბო თხის მწყემსმა დონ კიხოტის თანმხლებთ
  • თავი ორმოცდამეთორმეტე − დონ კიხოტის ჩხუბი თხის მწყემსთან და იშვიათი ფათერაკი მლოცველებთან შეხვედრისას, სადაც ჩვენს რაინდს ბევრი ოფლის ღვრა მოუხდა, რომ საქმე წარმატებით დაეგვირგვინებინა
 • ნაწილი II
  • თავი პირველი − რაზე ესაუბრებოდნენ მღვდელი და დალაქი დონ კიხოტს მისი ავადმყოფობის დროს
  • თავი მეორე − სადაც მოთხრობილია იმ ღირსშესანიშნავი დავის ამბავი, სანჩო პანსას დონ კიხოტის დისწულსა და დიასახლისთან რომ მოუხდა, და ზოგიც სხვა თავშესაქცევი მიეთმოეთი
  • თავი მესამე − სადაც მოთხრობილია, თუ რა სასაცილო საუბარი გაიმართა დონ კიხოტს, სანჩო პანსასა და ბაკალავრ სამსონ კარასკოს შორის
  • თავი მეოთხე − სადაც სანჩო პანსა ბაკალავრ სამსონ კარასკოს განუმარტავს მისთვის გაუგებარ საკითხებს და გადმოცემულია სხვა ღირსსაცოდნელი და ღირსსათხრობელი ამბები
  • თავი მეხუთე − სადაც გადმოცემულია სანჩო პანსასა და მისი ცოლის – ტერესა პანსას სასეირო და მახვილგონივრული საუბარი, აგრეთვე სხვა ფრიად სასიამოვნო და ღირსსახსოვარი ამბები
  • თავი მეექვსე − რომელიც გადმოგვცემს დონ კიხოტის საუბარს დისწულსა და დიასახლისთან და ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი თავია მთელს ისტორიაში
  • თავი მეშვიდე − რა მოხდა დონ კიხოტსა და მის საჭურველთმტვირთველს შორის და სხვა უღირსშესანიშნავესი ამბები
  • თავი მერვე − სადაც მოთხრობილია, თუ რა შეემთხვა დონ კიხოტს თავისი სატრფოს დულსინეა ტობოსელის სანახავად გამგზავრებისას
  • თავი მეცხრე − სადაც მოთხრობილია ის, რასაც დაინახავთ
  • თავი მეათე − სადაც მოთხრობილია, რა ეშმაკურად მოაჯადოვა სანჩომ ქალბატონი დულსინეა, და ზოგი სხვა, იმდენადვე სასაცილო, რამდენადაც ჭეშმარიტი ამბავი
  • თავი მეთერთმეტე − ამბავი იმ უცნაური ფათერაკისა, სახელოვან დონ კიხოტს «სიკვდილის სამსჯავროს» ეტლსა თუ ფორანთან შეხვედრისას რომ შეემთხვა
  • თავი მეთორმეტე − უჩვეულო ფათერაკი, ძლევამოსილ დონ კიხოტს მამაც სარკეთა რაინდთან შეხვედრისას რომ გადახდა თავს
  • თავი მეცამეტე − სადაც გრძელდება ფათერაკი ტყის რაინდთან და გადმოცემულია ორი საჭურველთმტვირთველის გონივრული, არაჩვეულებრივი და საამო საუბარი
  • თავი მეთოთხმეტე − სადაც გრძელდება ფათერაკი ტყის რაინდთან
  • თავი მეთხუთმეტე − სადაც მოთხრობილია და გადმოცემული, თუ ვინ იყვნენ სარკეთა რაინდი და მისი საჭურველთმტვირთველი
  • თავი მეთექვსმეტე − სადაც მოთხრობილია, რა მოხდა დონ კიხოტსა და ერთ დარბაისელ ლამანჩელ აზნაურს შორის
  • თავი მეჩვიდმეტე − საიდანაც აშკარა ხდება, რანაირი უკიდურესობისათვის შეეძლო მიეღწია და კიდეც მიაღწია დონ კიხოტის გაუგონარმა სიმამაცემ, და სადაც გადმოცემულია ფათერაკი ლომებთან, რომელიც ჩვენმა რაინდმა წარმატებით დააგვირგვინა
  • თავი მეთვრამეტე − რა შეემთხვა დონ კიხოტს მწვანემოსასხამიანი რაინდის ციხე-დარბაზსა თუ სახლში, აგრეთვე, სხვა არაჩვეულებრივი ამბები
  • თავი მეცხრამეტე − სადაც მოთხრობილია ფათერაკი შეყვარებულ მწყემსთან და სხვა ჭეშმარიტად სასეირო ამბები
  • თავი მეოცე − სადაც გადმოცემულია მდიდარი კამაჩოს ქორწილი და ღარიბი ბასილიოს ამბავი
  • თავი ოცდამეერთე − სადაც გრძელდება კამაჩოს ქორწილი და გადმოცემულია სხვა სასეირო ამბები
  • თავი ოცდამეორე − სადაც მოთხრობილია დიადი ფათერაკის ამბავი, შუაგულ ლამანჩაში მდებარე მონტესინოსის მღვიმეში რომ გადახდა ძლევამოსილ დონ კიხოტ ლამანჩელს, რომელმაც წარმატებით დააგვირგვინა იგი
  • თავი ოცდამესამე − განსაცვიფრებელი ამბები, რომლებიც ლომგულმა დონ კიხოტმა, მისივე სიტყვით, მონტესინოსის უძირო მღვიმეში იხილა და რომლებიც იმდენად გაუგონარნი და უჩვეულონი არიან, რომ შეიძლება ყალბადა ვთვლიდეთ
  • თავი ოცდამეოთხე − სადაც მოთხრობილია ათასი წვრილმანი, იმდენადვე სულელური, რამდენადაც აუცილებელი ამ დიდებული ისტორიის მართებული გაგებისათვის
  • თავი ოცდამეხუთე − სადაც იწყება ვირის ყროყინით ატეხილი აყალმაყალი, აღწერილია სასეირო ფათერაკი თოჯინების თეატრის მეპატრონესთან და გულთმისანი მაიმუნის ღირსსახსოვარი მისნობანი
 • სქოლიო