კალათა

დეტალურად

მეოცე საუკუნის ერთ-ერთი უდიდესი მწერალი ხულიო კორტასარი (1914-1984) პროზის გამორჩეულ ოსტატად ითვლება. მისმა მოთხრობებმა, სადაც ამბავი რეალურისა და ირეალურის ზღვარზეა, სათავე დაუდო სრულიად ახალ ფორმებს მსოფლიო ლიტერატურაში. მწერლის სიცოცხლეში კორტასარის მოთხრობების რვა სხვადასხვა კრებული გამოიცა. გარდაცვალებამდე მცირე ხნით ადრე მწერალმა თავისი 82 მოთხრობა ოთხ ტომად დააჯგუფა და თითოეულ წიგნს სახელი უწოდა: „რიტუალები“, „თამაშები“, „გასასვლელები“ და „იქ და ახლა“. მოთხრობების სრული კრებულის ამგვარ გამოცემას კორტასარი ვერ მოესწრო და ოთხტომეული ამ სახით მხოლოდ მწერლის 100 წლისთავის აღსანიშნავად გამოქვეყნდა. ქართველი მკითხველი კორტასარის მოთხრობების მხოლოდ მცირე ნაწილს იცნობს. წინამდებარე ოთხტომეულში წარმოდგენილია ხულიო კორტასარის ყველა მოთხრობა (მოთხრობების უმეტესობა სპეციალურად ამ გამოცემისათვის ითარგმნა) და, რაც მთავარია, ისინი ტომებად გადანაწილდა თავად მწერლის მიერ შერჩეული გეგმის მიხედვით.
 • დედის წერილები
 • მტირალი ლილიანა
 • დაბრუნების ტანგო
 • ეტაპის ბოლო
 • ცირცე
 • ჯიბეში ნაპოვნი ხელნაწერი
 • სიესტა ორისათვის
 • ბესტიარიუმი
 • ნასადილევს
 • სილვია
 • სინათლის ცვლილება
 • ავტობუსი
 • ბობისათვის
 • სამართლიანი სიამაყით
 • სევეროს ფაზები
 • მენადები
 • აქსოლოტლი
 • საუბარი მდინარის ფონზე
 • გულაღმა გატარებული ღამე
 • შეკრება წითელ წრესთან
 • კარგი მომსახურება
 • ციკლადების კერპი
 • თამაშის დასასრული
 • წერილი სენიორიტას პარიზში
 • ცხელი ქარები
 • კატების ორიენტაცია
 • ჩვენ ისე გვიყვარს გლენდა
 • წერილი ბოთლში − ბოლოთქმა მოთხრობისთვის
 • სქოლიო