კალათა

დეტალურად

გამოჩენილ ესპანელ კლასიკოსს, რომლის შემოქმედებაც ბევრი მკითხველისთვის მხოლოდ გენიალური „დონ კიხოტით“ შემოიფარგლება, სხვა მარგალიტებითაც გაუმდიდრებია მსოფლიო ლიტერატურის საგანძური. მათ შორისაა „სამოძღვრებო ნოველები“, რომლებსაც სერვანტესის „რჩეულის“ ხუთტომეულში გთავაზობთ.
 • მიგელ დე სერვანტეს საავედრა (1547-1616)
 • ბეხარის ჰერცოგს
 • პროლოგი
 • თავი პირველი − სადაც მოთხრობილია სახელოვანი იდალგოს, დონ კიხოტ ლამანჩელის, ზნე-ჩვეულებისა და ყოფა-ცხოვრების ამბავი
 • თავი მეორე − სადაც მოთხრობილია მახვილგონიერი დონ კიხოტის პირველი გამგზავრება თავისი სამკვიდრებლიდან
 • თავი მესამე − სადაც მოთხრობილია, თუ რა სასაცილო წესით აკურთხეს რაინდად დონ კიხოტი
 • თავი მეოთხე − სადაც მოთხრობილია, თუ რა შეემთხვა ჩვენს რაინდს ფუნდუკიდან გამოსვლის შემდეგ
 • თავი მეხუთე − სადაც გრძელდება ჩვენი რაინდის სვედავსილობის ამბავი
 • თავი მეექვსე − სადაც მოთხრობილია, თუ რა გულდასმითა და ზარ-ზეიმით გაჩხრიკეს მღვდელმა და დალაქმა ჩვენი მახვილგონიერი იდალგოს წიგნთსაცავი
 • თავი მეშვიდე − ამბავი ჩვენი კეთილი რაინდის, დონ კიხოტ ლამანჩელის მეორე გამგზავრებისა
 • თავი მერვე − ძლევამოსილი დონ კიხოტის შესანიშნავი გამარჯვება, მოპოვებული დღემდე არნახულსა და თავზარდამცემ ბრძოლაში ქარის წისქვილებთან, აგრეთვე, სხვა ღირსსახსოვარი ამბები
 • თავი მეცხრე − სადაც აღწერილია მამაცი ბისკაიელისა და სახელოვანი ლამანჩელის განსაცვიფრებელი ბრძოლის დასასრული
 • თავი მეათე − დონ კიხოტისა და მისი საჭურველთმტვირთველის, სანჩო პანსას, მახვილგონივრული საუბარი
 • თავი მეთერთმეტე − სადაც მოთხრობილია დონ კიხოტის საუბარი თხის მწყემსებთან
 • თავი მეთორმეტე − რა უამბო ერთ-ერთმა მწყემსმა დონ კიხოტის თანამეინახეებს
 • თავი მეცამეტე − სადაც მოთხრობილია მწყემსი ქალის, მარსელას, ამბის დასასრული და ზოგი სხვა რამეცაა გადმოცემული
 • თავი მეთოთხმეტე − სადაც მოტანილია აწ განსვენებული სასოწარკვეთილი მწყემსის ლექსები და სხვა მოულოდნელი ამბები
 • თავი მეთხუთმეტე − სადაც მოთხრობილია უსიამოვნო ფათერაკი, დონ კიხოტს გულმხეც იანგვესელებთან შეხვედრისას რომ შეემთხვა
 • თავი მეთექვსმეტე − სადაც მოთხრობილია, რა შეემთხვა მახვილგონიერ იდალგოს ფუნდუკში, ციხე-დარბაზად რომ მოეჩვენა
 • თავი მეჩვიდმეტე − სადაც აღწერილია შემდგომი აურაცხელი უბედურება, მამაც დონ კიხოტსა და მის ერთგულ საჭურველთმტვირთველს რომ გადახდათ ფუნდუკში, რომელიც ჩვენმა რაინდმა, თავისდა საუბედუროდ, ციხე-დარბაზად მიიჩნია
 • თავი მეთვრამეტე − სადაც მოთხრობილია სანჩო პანსას საუბარი თავის ბატონთან და მოხსენიების ღირსი სხვადასხვა ფათერაკი
 • თავი მეცხრამეტე− სანჩო პანსას ღრმააზროვანი საუბარი თავის ბატონთან; ფათერაკი, მიცვალებულთან შეხვედრისას რომ გადახდათ თავს და სხვა ღირსსახსოვარი ამბები
 • თავი მეოცე − დღემდე არნახული და არგაგონილი ფათერაკი, რომელიც ამ ქვეყნად არც ერთ რაინდს უფრო ნაკლები მსხვერპლის ფასად არ გადახდენია თავს, ვიდრე ძლევამოსილ დონ კიხოტ ლამანჩელს
 • თავი ოცდამეერთე − სადაც გადმოცემულია დიადი ფათერაკი, რომელიც მამბრინოს ჩაჩქნის ხელში ჩაგდებით დაგვირგვინდა, და სხვა ამბები, ჩვენს უძლეველ რაინდს რომ გადახდა თავს
 • თავი ოცდამეორე − როგორ უბოძა დონ კიხოტმა თავისუფლება მრავალ უბედურს, ძალით რომ მიერეკებოდნენ იქით, სადაც არაფრისდიდებით არ უნდოდათ წასვლა
 • თავი ოცდამესამე − რა შეემთხვა დონ კიხოტს სიერა მორენაში, ანუ ერთი იმ უიშვიათეს ფათერაკთაგანი, ამ ნამდვილ ისტორიაში რომაა აღწერილი
 • თავი ოცდამეოთხე − სადაც გრძელდება სიერა მორენის ფათერაკი
 • თავი ოცდამეხუთე − სადაც აღწერილია ყოვლად უცნაური ამბები, სიერა მორენაში რომ შეემთხვა სახელოვან ლამანჩელ რაინდს, და სინანული, რომელიც მან ბელტენებროსის მიბაძვით იტვირთა
 • თავი ოცდამეექვსე − სადაც მოთხრობილია ის უცნაურობანი, გამიჯნურებულმა დონ კიხოტმა სიერა მორენაში რომ ჩაიდინა
 • თავი ოცდამეშვიდე − სადაც მოთხრობილია, როგორ განახორციელეს მღვდელმა და დალაქმა თავიანთი განზრახვა, და ამ შესანიშნავ ისტორიაში მოხსენიების ღირსი ბევრი სხვა ამბავიც
 • თავი ოცდამერვე − სადაც მოთხრობილია კიდევ ერთი ახალი და თავშესაქცევი ამბავი, იმავე მთაში რომ ეუწყა მღვდელსა და დალაქს
 • თავი ოცდამეცხრე − სადაც მოთხრობილია, რა მარჯვედ და მახვილგონივრულად დაიხსნეს ჩვენი გამიჯნურებული რაინდი იმ უსასტიკესი სინანულისგან, რომელიც თვითონვე იტვირთა
 • თავი ოცდამეათე − სადაც მოთხრობილია მშვენიერი დოროთეას გამჭრიახობისა და ზოგი სხვა, ფრიად სასიამოვნო და თავშესაქცევი ამბავი
 • თავი ოცდამეთერთმეტე − დონ კიხოტისა და მისი საჭურველთმტვირთველის სანჩო პანსას სასიამოვნო საუბარი და სხვა ამბები
 • თავი ოცდამეთორმეტე − სადაც მოთხრობილია, თუ რა შეემთხვა ფუნდუკში დონ კიხოტის ამალას
 • თავი ოცდამეცამეტე − სადაც მოთხრობილია უგუნური ცნობისმოყვარის ამბავი
 • თავი ოცდამეთოთხმეტე − სადაც გრძელდება უგუნური ცნობისმოყვარის ამბავი
 • თავი ოცდამეთხუთმეტე − სადაც მოთხრობილია დონ კიხოტის სასტიკი და უმაგალითო ბრძოლა წითელი ღვინის ტიკებთან და მთავრდება უგუნური ცნობისმოყვარის ამბავი
 • სქოლიო