კალათა

დეტალურად

წიგნში წარმოდგენილია სოფოკლეს ოთხი ტრაგედიის ქართული თარგმანი, რომელიც ძველი ბერძნულიდან შეასრულა გიორგი ხომერიკმა. მათგან თებეს ციკლის ტრაგედიები პირველად 1988 წელს გამოქვეყნდა და მას შემდეგ მათი რამდენიმე გამოცემა განხორციელდა. რაც შეეხება „ელექტრას“, იგი პირველად იბეჭდება მისი მთარგმნელის, გიორგი ხომერიკის უდროო გარდაცვალების (2015 წ.) შემდეგ. გიორგი ხომერიკმა თავის სიცოცხლეში მოასწრო გამოექვეყნებინა თარგმანები ანგლო-ამერიკული პოეზიიდან, დაებეჭდა ბერძენ და რომაელ ავტორთა თარგმანები, გამოეცა წიგნები და მრავალი პუბლიკაცია ძველ ბერძნულ და რომაულ მითო-რელიგიაზე. იგი ავტორია ათამდე პოეტური კრებულისა.
 • წინასიტყვა
 • ოიდიპოს მეფე
  • მოქმედი პირნი
  • პროლოგოსი
  • პაროდოსი
  • პირველი ეპისოდიონი
  • პირველი სტასიმონი
  • მეორე ეპისოდიონი
  • კომოსი
  • მეორე სტასიმონი
  • მესამე ეპისოდიონი
  • მესამე სტასიმონი
  • მეოთხე ეპისოდიონი
  • მეოთხე სტასიმონი
  • ექსოდოსი
  • კომოსი
 • ოიდიპოსი კოლონოსში
  • მოქმედი პირნი
  • პროლოგოსი
  • პაროდოსი
  • ეპოდოსი
  • პირველი ეპისოდიონი
  • კომოსი
  • მეორე ეპისოდიონი
  • პირველი სტასიმონი
  • მეორე ეპისოდიონი
  • კომოსი
  • მეორე სტასიმონი
  • მესამე ეპისოდიონი
  • მესამე სტასიმონი
  • ეპოდოსი
  • მეოთხე ეპისოდიონი
  • კომოსი
  • მეოთხე სტასიმონი
  • ექსოდოსი
  • კომოსი
 • ანტიგონე
  • მოქმედი პირნი
  • პროლოგოსი
  • პაროდოსი
  • პირველი ეპისოდიონი
  • პირველი სტასიმონი
  • მეორე ეპისოდიონი
  • მეორე სტასიმონი
  • მესამე ეპისოდიონი
  • მესამე სტასიმონი
  • მეოთხე ეპისოდიონი − კომოსი
  • ეპოდოსი
  • მეოთხე სტასიმონი
  • მეხუთე ეპისოდიონი
  • მეხუთე სტასიმონი
  • ექსოდოსი
  • კომოსი
 • ელექტრა
  • დრამის მოქმედი პირნი
  • პროლოგი
  • პაროდოსი
  • პირველი სტასიმონი
  • ეპიზოდი მეორე
  • მეორე სტასიმონი
  • მესამე ეპისოდიონი
  • მესამე სტასიმონი
  • მეოთხე ეპიზოდი
 • სქოლიო