კალათა

დეტალურად

ლაშა ბუღაძის პიესა ორ მოქმედებად.
 • პირველი მოქმედება
  • პირველი ეპისოდიონი
  • ეპისოდიონი მეორე
  • ეპისოდიონი მესამე
  • ეპისოდიონი მეოთხე
  • ეპისოდიონი მეხუთე
  • ეპისოდიონი მეექვსე
  • ეპისოდიონი მეშვიდე
  • ეპისოდიონი მერვე
  • ეპისოდიონი მეცხრე
  • ეპისოდიონი მეათე
  • ეპისოდიონი მეთერთმეტე
  • ეპისოდიონი მეთორმეტე
  • ეპისოდინი მეცამეტე
 • მეორე მოქმედება