კალათა

დეტალურად

შუაღამის დადგომისთანავე ურჩხული იღვიძებს… ღამის სიჩუმეში გაცოცხლებული ხის ლანდი ავისმომასწავებელი ნაბიჯებით უახლოვდება სახლს... ის კონორთან მოდის. მაგრამ ყველაზე მძვინვარე მონსტრიც კი ვერ შეედრება იმ კოშმარს, ღამღამობით რომ ტანჯავს ბიჭს – წყვდიადით, ქარითა და კივილით მოცულ კოშმარს, საზარელი დასასრულით.. ხის ურჩხული, რომელიც კონორს უხმობს, უძველესი, უკვდავი ბუნების ძალაა – მკურნალი, რომლის ნაბოძები წამალიც აუტანლად მწარეა. ის ბიჭისგან სანაცვლოდ ყველაზე სახიფათო რამეს მოითხოვს – სიმართლეს.
 • ავტორთა წინათქმა
 • ურჩხული გიხმობს
 • საუზმე
 • სკოლა
 • „ამბები თქვენი ცხოვრებიდან“
 • სამი ამბავი
 • ბებია
 • მოუთვინიერებელი არსებები
 • პირველი ამბავი
 • პირველი ამბის დასასრული
 • ურთიერთგაგება
 • საუბარი დედასთან
 • ბებიასთან
 • ამერიკელებს არ აქვთ გრძელი არდადეგები
 • მეორე ამბავი
 • მეორე ამბის დასასრული
 • ნგრევა
 • უხილავი
 • მკურნალი ურთხელი
 • იქნებ?!
 • ამბის გარეშე
 • ამიერიდან ჩემთვის უხილავი ხარ
 • მესამე ამბავი
 • სასჯელი
 • ნაკუწი
 • წელი 100
 • რაღაში მჭირდები?
 • მეოთხე ამბავი
 • მეოთხე ამბის დასასრული
 • სიცოცხლე სიკვდილის შემდეგ
 • დამაკავშირებელი რგოლი
 • სიმართლე
 • სქოლიო