კალათა

დეტალურად

ეს ბესტსელერი, რომელიც მსოფლიოს მრავალმა ორგანიზაციამ და საწარმომ აიტაცა, ეჭქვეშ აყენებს ყველაფერს, რაც აქამდე იცოდით წარმატებული სტრატეგიის შესახებ. წიგნში მოცემულია რჩევები თუ როგორ შევქმნათ მეტოქეობისგან თავისუფალი საბაზრო სივრცე და როგორ გავხადოთ კონკურენცია არააქტუალური. ლურჯი ოკეანეს სტრატეგია, ყველაზე ცნობილი წიგნია სტრატეგიაში, რომელიც 40 ენაზეა ნათარგმნი. მას საფუძველში უდევს მარტივი იდეა: კონკურენტის დამარცხების საუკეთესო მეთოდია, შეწყვიტოთ მასთან ბრძოლა. „სტრატეგიის“ ავტორები დარწმუნებული არიან – საჭიროა გვერდზე გასვლა და რაიმე სრულიად ახალის გამოგონება. აი, მაშინ „ლურჯი ოკეანეს“ მშვიდ წყლებში, თქვენი ბიზნესი სასურველ შედეგს მიაღწევს. ჩან კიმი და მობორნი გვთავაზობენ კომპანიის კონკურენტული სტრესიდან ახალ ბიზნეს-მოდელში გადაყვანის დეტალურ ინსტრუქციებს.
 • პროექტის შესახებ
 • მიშველეთ! ჩემი ლურჯი ოკეანე წითლდება
  • როგორია ძირითადი განმასხვავებელი ნიშნები?
  • რატომ იზრდება ლურჯი ოკეანის სტრატეგიის მნიშვნელობა?
 • შესავალი
 • ნაწილი პირველი − ლურჯი ოკეანის სტრატეგია
  • თავი პირველი: ლურჯი ოკეანეების შექმნა
   • ახალი საბაზრო სივრცე
   • ლურჯი ოკეანეები ყოველთვის იქმნებოდა
   • ლურჯი ოკეანეების ზემოქმედება
   • ლურჯი ოკეანეების შექმნის აუცილებლობის ზრდა
   • კომპანიიდან და დარგიდან სტრატეგიული ნაბიჯისკენ
   • ფასეულობის ინოვაცია: ლურჯი ოკეანის სტრატეგიის ქვაკუთხედი
   • ლურჯი ოკეანის სტრატეგიის შემუშავება და რეალიზება
  • თავი მეორე: ანალიტიკური ინსტრუმენტები და მოდელები
   • სტრატეგიული კანვა
   • ოთხი მოქმედების მოდელი
   • გაუქმება-შემცირება-გაზრდა-შექმნის ცხრილი
   • კარგი სტრატეგიის სამი მახასიათებელი
   • ფასეულობის მრუდის წაკითხვა
  • ნაწილი მეორე − ლურჯი ოკეანის სტრატეგიის ჩამოყალიბება
   • თავი მესამე − ბაზრის საზღვრების რეკონსტრუქცია
    • პირველი გზა: შეისწავლეთ ალტერნატიული დარგები
    • მეორე გზა: შეისწავლეთ დარგის სტრატეგიული ჯგუფები
    • მესამე გზა: შეისწავლეთ მყიდველთა ჯაჭვი
    • მეოთხე გზა: შეისწავლეთ დამატებითი პროდუქტები და სერვისები
    • მეხუთე გზა: შეისწავლეთ პროდუქტის ფუნქციური და ემოციური მიმზიდველობა
    • მეექვსე გზა: შეისწავლეთ ხვალინდელი დღე
    • ახალი საბაზრო სივრცის შექმნა
   • თავი მეოთხე − ციფრებზე კი არა, საერთო სურათზე ფოკუსირება
    • საერთო სურათზე ფოკუსირება
    • საკუთარი სტრატეგიული კანვის შექმნა
    • პირველი ნაბიჯი: ვიზუალური გამოფხიზლება
    • მეორე ნაბიჯი: ვიზუალური კვლევა
    • მესამე ნაბიჯი: ვიზუალური გამოფენა-გაყიდვა
    • მეოთხე ნაბიჯი: ვიზუალური კომუნიკაცია
    • სტრატეგიის კორპორაციულ დონეზე ვიზუალიზება
    • სტრატეგიული კანვის გამოყენება
    • პიონერ-ახალმოსახლე-კოლონისტის (პაკ) რუკის გამოყენება
    • სტრატეგიული დაგეგმვის შეზღუდვათა გადალახვა
   • თავი მეხუთე − არსებული მოთხოვნის საზღვრებს მიღმა გასვლა
    • არაკლიენტთა სამი შრე
    • პირველი იარუსის არაკლიენტები
    • მეორე იარუსის არაკლიენტები
    • მესამე იარუსის არაკლიენტები
    • გააფართოეთ დაფარვის ზონა
   • თავი მეექვსე − სწორი სტრატეგიული თანამიმდევრობის დაცვა
    • სწორი სტრატეგიული თანამიმდევრობა
    • განსაკუთრებული სარგებლიანობის შემოწმება
    • მყიდველის გამოცდილების ციკლის ექვსი ეტაპი
    • სარგებლიანობის ექვსი ბერკეტი
    • განსაკუთრებული სარგებლიანობიდან სტრატეგიულ ფასწარმოქმნამდე
    • პირველი ნაბიჯი: განსაზღვრეთ საფასო კორიდორი მასებისთვის
    • მეორე ნაბიჯი: განსაზღვრეთ დონე საფასო კორიდორის ფარგლებში
    • სტრატეგიული ფასწარმოქმნიდან მიზნობრივი თვითღირებულების კალკულაციის მეთოდამდე
    • სარგებლიანობიდან, ფასიდან და ხარჯიდან – დანერგვამდე
   • ნაწილი მესამე − ლურჯი ოკეანის სტრატეგიის განხორციელება
    • თავი მეშვიდე − ძირითადი ორგანიზაციული დაბრკოლებების გადალახვა
     • გარდატეხის მომენტის ლიდერობა მოქმედებაში
     • ძირითადი ბერკეტი: არათანაშეზომილი ზეგავლენის ფაქტორები
     • კოგნიტიური დაბრკოლების დაძლევა
     • „ელექტროკანალიზაციით“ მგზავრობა
     • უკმაყოფილო კლიენტებთან შეხვედრა
     • რესურსებთან დაკავშირებული დაბრკოლებების დაძლევა
     • რესურსების ცხელ წერტილებში გადანაწილება
     • რესურსების ცივი წერტილებიდან გამოთავისუფლება
     • შეუდექით მოგებიან გაცვლას
     • მოტივაციის ბარიერის დაძლევა
     • პოლიტიკური დაბრკოლებების დაძლევა
     • ეჭვქვეშ ვაყენებთ ტრადიციულ თვალსაზრისს
    • თავი მერვე − ხორცშესხმის პროცესის დანერგვა სტრატეგიაში
     • ცუდად ორგანიზებულმა პროცესმა შეიძლება ბოლო მოუღოს სტრატეგიის დანერგვის პროცესს
     • სამართლიანი პროცესის ძალა
     • სამი E-ს პრინციპი სამართლიან პროცესში
     • ორი ქარხნის ამბავი
     • რატომაა მნიშვნელოვანი სამართლიანი პროცესი?
     • ინტელექტუალური და ემოციური აღიარების თეორია
     • სამართლიანი პროცესი და ორგანიზაციის არამატერიალური კაპიტალი
     • სამართლიანი პროცესი და გარეშე დაინტერესებული მხარეები
    • თავი მეცხრე − ფასეულობის, მოგებისა და პიროვნული შეთავაზებების ურთიერთშეჯერება
     • სამი სტრატეგიული შეთავაზება
     • ლურჯი ოკეანის სტრატეგიის შეჯერება
     • როცა სტრატეგია სათანადოდ არ არის შეჯერებული
     • ზემოთ თქმულის შეჯამება
    • თავი მეათე − ლურჯი ოკეანის განახლება
     • იმიტირების დამაბრკოლებელი ბარიერები
     • განახლება
     • განახლება ინდივიდუალურ ბიზნესდონეზე
     • განახლება კორპორაციულ დონეზე მრავალბიზნესიანი ფირმისთვის
    • თავი მეთერთმეტე − ერიდეთ წითელი ოკეანის ხაფანგებს
   • დანართი A − ნარკვევი ლურჯი ოკეანის შექმნის ისტორიული მოდელის შესახებ
   • დანართი B − ფასეულობის ინოვაცია, სტრატეგიის რეკონსტრუქციონისტული ხედვა
   • დანართი C − ფასეულობის ინოვაციის საბაზრო დინამიკა
   • ავტორების შესახებ
   • სქოლიო