კალათა

დეტალურად

ქვოს ახალი წოდება, მოსასხამი და ბარბითის ახალი ჩასადები აქვს. ჩასადებში საიდუმლო ჯიბეა. აქ ქვო ვაშლის ჩირს, ამირის ჯერაც უთქმელ ისტორიას, ჩანდრიანების კვამლით გამურულ საიდუმლოს, ხელას ყვავილის სურნელსა და დენნას წითელი ტუჩების ხასხასს ინახავს. ქვოს ახალი მტრები ჰყავს, ახალი ბატონიც. ახალია მის მიერ უცნობი ქალისთვის დაწერილი წერილები, სიზმრები და, ძალიან გვრცხვენია, მაგრამ ერთი ლექსიც. მაგრამ ძველია ქვოს სურვილი რამე მიანც შეიტყოს შვიდეულზე, რომლის ოდესღაც გამოჩენამაც მისი ცხოვრება სრულად შეცვლა.
 • პროლოგი − სამმაგი სიჩუმე
 • თავი პირველი − ვაშლი და ანწლი
 • თავი მეორე − ბაძგი
 • თავი მესამე − იღბალი
 • თავი მეოთხე − კუპრი და თუნუქი
 • თავი მეხუთე − „ეოლიანი“
 • თავი მეექვსე − სიყვარული
 • თავი მეშვიდე − გამოცდები
 • თავი მერვე − კითხვები
 • თავი მეცხრე − თავაზიანობა
 • თავი მეათე − განძი
 • თავი მეთერთმეტე − თავშესაფარი
 • თავი მეთორმეტე − მთვლემარე გონება
 • თავი მეცამეტე − ნადირობა
 • თავი მეთოთხმეტე − დაფარული ქალაქი
 • თავი მეთხუთმეტე − საინტერესო ფაქტი
 • თავი მეთექვსმეტე − უთქმელი შიში
 • თავი მეჩვიდმეტე − ანტრაქტი – როლები
 • თავი მეთვრამეტე − ღვინო და სისხლი
 • თავი მეცხრამეტე − ჯენტლმენები და ქურდბაცაცები
 • თავი მეოცე − ცვალებადი ქარი
 • თავი ოცდამეერთე − წვრილმანი სამუშაო
 • თავი ოცდამეორე − ფანტვა
 • თავი ოცდამესამე − ნაწილაკები
 • თავი ოცდამეოთხე − „წკრიალები“
 • თავი ოცდამეხუთე − უფლებამოსილების გადაჭარბება
 • თავი ოცდამეექვსე − ნდობა
 • თავი ოცდამეშვიდე − ზეწოლა
 • თავი ოცდამერვე − ნაპერწკალი
 • თავი ოცდამეცხრე − დანაკარგი
 • თავი ოცდამეათე − მარილზე მეტად
 • თავი ოცდამეთერთმეტე − ბუთა
 • თავი ოცდამეთორმეტე − სისხლი და ფერფლი
 • თავი ოცდამეცამეტე − ცეცხლი
 • თავი ოცდამეთოთხმეტე − სამშვენისი
 • თავი ოცდამეთხუთმეტე − საიდუმლოებანი
 • თავი ოცდამეთექვსმეტე − რაც ნამდვილად ვიცი
 • თავი ოცდამეჩვიდმეტე − ზიარი სითბო
 • თავი ოცდამეთვრამეტე − სიმართლის მარცვლები
 • თავი ოცდამეცხრამეტე − ურთიერთსაწინააღმდეგო ცნობები
 • თავი მეორმოცე − მეთოჯინე
 • თავი ორმოცდამეერთე − კეთილი საქმისთვის
 • თავი ორმოცდამეორე − მონანიება
 • თავი ორმოცდამესამე − უთქმელად და გაუფრთხილებლად
 • თავი ორმოცდამეოთხე − წინაღობა
 • თავი ორმოცდამეხუთე − შეკვრა
 • თავი ორმოცდამეექვსე − ანტრაქტი – ვიოლინოს ჟღრიალი
 • თავი ორმოცდამეშვიდე − ანტრაქტი – ყულფის სტროფი
 • თავი ორმოცდამერვე − მნიშვნელოვანი დანაკლისი
 • თავი ორმოცდამეცხრე − უმეცარი ედემა
 • თავი ორმოცდამეათე − ქარს ადევნებული
 • თავი ორმოცდამეთერთმეტე − ბრძენკაცთა შიში
 • თავი ორმოცდამეთორმეტე − მოკლედ მგზავრობის შესახებ
 • თავი ორმოცდამეცამეტე − ფუძე
 • თავი ორმოცდამეთოთხმეტე − მაცნე
 • თავი ორმოცდამეთხუთმეტე − მოწყალება
 • თავი ორმოცდამეთექვსმეტე − ძალაუფლება
 • თავი ორმოცდამეჩვიდმეტე − ერთი მუჭა რკინა
 • თავი ორმოცდამეთვრამეტე − არშიყი
 • თავი ორმოცდამეცხრამეტე − მიზანი
 • თავი მესამოცე − სიბრძნის იარაღი
 • თავი სამოცდამეერთე − ბებრისკონკა
 • თავი სამოცდამეორე − კრიზისი
 • თავი სამოცდამესამე − მოვარაყებული გალია
 • თავი სამოცდამეოთხე − გაქცევა
 • თავი სამოცდამეხუთე − მოხდენილი თამაში
 • თავი სამოცდამეექვსე − ხელის ერთ გაწვდენაზე
 • თავი სამოცდამეშვიდე − სახეზე მკითხაობა
 • თავი სამოცდამერვე − კვერის ფასი
 • თავი სამოცდამეცხრე − სრული სიგიჟე
 • თავი სამოცდამეათე − ჩაბღაუჭება
 • თავი სამოცდამეთერთმეტე − ანტრაქტი – სამმაგსაკეტიანი სკივრი
 • თავი სამოცდამეთორმეტე − ცხენები
 • სქოლიო