კალათა

დეტალურად

ხუთი წერილი, ხუთი მიძღვნა, ხუთ სტიქიას, რომელთაც განსაზღვრეს ჩემი ცხოვრება.
  • * * *
  • ლიტერატურა – გივი მაღულარიას 90 წლისათვის
  • რადიო – ქართული რადიოთეატრის 60 წლის გამო
  • თეატრი – ალექსანდრე ჩხაიძის 90 წლისათვის
  • მუსიკა – როკ-ნ-როლის 60 წლის გამო