კალათა

დეტალურად

კეთი „საიმონ სნოუს“ ერთგული ფანგოგოა! ბავშვობაში „საიმონ სნოუს“ ახალი გამოცემებით სულდგმულობდა და სწორედ ამ წიგნებმა გადაატანინა ტკივილი დედისგან მიტოვებულს. კეთი ახლა უნივერსიტეტში სასწავლებლად მიემგზავრება! თუმცა, უცხო გარემოში რამდენიმე ადამიანთან ურთიერთობა აიძულებს, ისევ „საიმონ სნოუს“ „შეაფაროს“ თავი და ფანფიქციით დაკავდეს. მაგრამ, ერთდროულად ფიქციით, გამოგონილი ამბებითა და რეალობით ცხოვრება, ხომ შეუძლებელია. მაგრამ, გოგონას ისევ სიყვარული დააჯერებს, რომ ცხოვრება მაინც მშვენიერია...
 • რას ფიქრობს Liberteens ამ წიგნზე?
 • რეინბოუ რაუელის «ფანგოგო» მსოფლიო გამოხმაურება
 • სექტემბერი, შემოდგომა, 2011
  • «საიმონ სნოუს» წიგნების ციკლი
  • პირველი
  • მეორე
  • მესამე
  • მეოთხე
  • მეხუთე
  • მეექვსე
  • მეშვიდე
  • მერვე
  • მეცხრე
  • მეათე
  • მეთერთმეტე
  • მეთორმეტე
  • მეცამეტე
  • მეთოთხმეტე
  • მეთხუთმეტე
  • მეთექვსმეტე
  • მეჩვიდმეტე
  • მეთვრამეტე
  • მეცხრამეტე
  • მეოცე
  • ოცდამეერთე
 • გაზაფხულის სემესტრი, 2012
  • ოცდამეორე
  • ოცდამესამე
  • ოცდამეოთხე
  • ოცდამეხუთე
  • ოცდამეექვსე
  • ოცდამეშვიდე
  • ოცდამერვე
  • ოცდამეცხრე
  • ოცდამეათე
  • ოდამეთერთმეტე
  • ოცდამეთორმეტე
  • ოცდამეცამეტე
  • ოცდამეთოთხმეტე
  • ოცდამეთხუთმეტე
  • ოცდამეთექვსმეტე
  • ოცდამეჩვიდმეტე
  • ოცამეთვრამეტე
 • მოკლე ინფორმაცია ავტორზე