კალათა

დეტალურად

მოწაფისაგან მოძღვარს ეძღვნება თხზულება, რომელშიც უმთავრესად გადმოცემულია დიდი ქართველი მოღვაწის - გიორგი მთაწმინდელის ცხოვრება და შემოქმედება, ხოლო, ზოგადად, ათონის ივერთა მონასტრის თავგადასავალი მე-11 საუკუნეში. თხზულება გიორგი მთაწმინდელის მოძღვრის (გიორგი შეყენებული , იგივე შავმთელი) ბრძანებით1066-1072 წლებში დაუწერია გიორგი მცირეს (ხუცესმონაზონს), რომელიც თავის მომავალ პერსონაჟს 25 წელი განუყრელად თან ახლდა. გიორგი მთაწმინდელის ცხოვრებას დაბადებიდან 1040-იან წლებამდე მწერალი აღწერს მესამე პირში, ანუ სხვათა ნაამბობის მიხედვით, ხოლო 1042-1065 წლების საქმიანობას - პირველ პირში, როგორც თვითმხილველი და თანამონაწილე. თხზულება დაწერილია ვრცლად, ისტორიული ფაქტების ლოგიკური თანმიმდევრობით, ბიბლიური შედარებების მოშველიებითა და დახვეწილი ენით.
 • ყდა
 • თავფურცელი
 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • 4.
 • 5.
 • 6.
 • 7.
 • 8.
 • 9.
 • 10.
 • 11.
 • 12.
 • 13.
 • 14.
 • 15.
 • 16.
 • 17.
 • 18.
 • 19.
 • 20.
 • 21.
 • 22.
 • 23.
 • 24.
 • 25.
 • 26.
 • 27.
 • 28.
 • 29.
 • 30.
 • 31.