კალათა

დეტალურად

გრიგოლ რობაქიძის წარმოდგენილი ნაწარმოებები ავტორისათვის საყვარელ ფილოსოფიურ-მითოლოგიურ საკითხებს ეხება: ესენია ე. წ. „სხვაი ჩემის“ თემა და ქალური და მამაკაცური საწყისების ფოლკლორულ-მითოლოგიური პლანი. მოთხრობა „ენგადი“ პირველად ქართულ ენაზე დაიბეჭდა ქართველ ემიგრანტთა ჟურნალ „ბედი ქართლისაში“, ხოლო გერმანულად1932 წელს გამოიცა ერთ წიგნად აკინძულ სხვა კავკასიურ ნოველებთან ერთად. დაუმთავრებელი რომანი „ფალესტრა“ 20-იან წლებში იწერებოდა. სამშობლოდან ბოლშევიკების დევნის გამო გადახვეწილ მწერალს ეს რომანი ვეღარ დაუსრულებია. მხოლოდ 1989 წელს გამოქვეყნდა პირველად საქართველოში.
 • ყდა
 • თავფურცელი
 • ფალესტრა
  • კამარა პირველი
  • კამარა მეორე
  • კამარა მესამე
  • კამარა მეოთხე
  • კამარა მეხუთე
  • კამარა მეექვსე
 • ენგადი