კალათა

დეტალურად

ყაზბეგის თხზულებათა II ტომში წარმოდგენილია რომანები: „ელგუჯა“ (1881), „ხევისბერი გოჩა“ (1884) და მოთხრობები „ნინო“ (1883) და „მოძღვარი“ (1885). მე-19 საუკუნეში შექმნილი ნაწარმოებების ჰეროიკული პერსონაჟების თავგადასავალი, მძაფრი განცდებით მოწოდებული სატრფიალო თემატიკა და დინამიკური თხრობა არც 21-ე საუკუნის მკითხველს ტოვებს გულგრილს.
 • ყდა
 • თავფურცელი
 • ელგუჯა
 • შესავალი
  • I
  • II
  • III
  • IV
  • V
  • VI
  • VII
  • VIII
  • IX
  • X
  • XI
  • XII
  • XIII
  • XVI
  • XVII
  • XVIII
  • XIX
  • XX
  • XXI
  • XXII
  • XXIII
  • XXIV
  • XXV
  • XXVI
  • დასასრული
 • ხევისბერი გოჩა
  • I
  • II
  • III
  • IV
  • V
  • VI
  • VII
  • VIII
  • IX
  • X
  • XI
  • XII
  • XIII
  • XIV
  • XV
  • XVI
  • XVII
  • XVIII
  • XIX
  • XX
  • XXI
  • XXII
  • XXIII
  • XXIV
  • XXV
  • XXVI
  • XXVII
  • XXVIII
 • მოძღვარი
  • I
  • II
  • III
  • IV
  • V
  • VI
  • VII
  • VIII
  • IX
  • X
  • XI
  • XII
  • XIII
  • XIV
  • XV
  • XVI
  • XVII
  • XVIII
  • XIX
  • XX
  • XXI
  • XXII
  • XXIII
 • ნინო
 • სქოლიო