კალათა

დეტალურად

კრებული ივანე ჯავახიშვილის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დაარსებიდან 95 წლისთავს ეძღვნება. სწორედ ამიტომ, მასში თავმოყრილია იმ მოღვაწეთა ჩანაწერები, ვისი სახელიც უშუალოდ უკავშირდება გასული საუკუნის დასაწყისში პირველი ქართული უნივერსიტეტის შექმნას. მოგონებებში მკაფიოდ აისახა მშფოთვარე ეპოქის სურათები და მემუარისტების პირადი დამოკიდებულება ამ მოვლენებთან.
 • განსაკუთრებული მოწოდება და დანიშნულება
 • იოსებ ყიფშიძე
  • I. საანგარიშო მოხსენება ჭანეთში საენათმეცნიერო მივლინებისა 1917 წ. ზაფხულს
  • II. [მივლინების დღიური] ჭანეთში მოგზაურობა
 • ევგენია ეგაძე-ყიფშიძისა
  • ილია ივანეს ძე ფერაძე
  • სერგი გორგაძე
  • პირველი პროკლამაცია
  • 1905 წ.
  • უნივერსიტეტის დაარსება
  • ორიოდე სიტყვა იოსებზე
  • 5 ტერორისტული აქტის მოწმის მოგონება
  • წერილი პატივცემულ ივანე ჯავახიშვილთან
  • პატივცემულო რედაქცია! – „საღამოს თბილისი“
  • რატომ გალახეს აკაკი წერეთელი
  • ეკატერინე გაბაშვილი
  • დამწყებ მასწავლებლებს რჩევის სახით
  • მოგონება აკადემიკოს ნიკო მარზე და მის ოჯახზე
  • პავლე ინგოროყვა
  • მწარე მოგონებანი ზოგიერთებზე
  • მოგონება სომეხ-თათართ ბრძოლაზე თბილისში
  • თებერვლის რევოლუციის დღეები ჩვენს ქუჩაზე პეტროგრადში
 • დავით ყიფშიძე
  • 1913
  • 1914
  • 1915
  • 1918
 • სქოლიო