კალათა

დეტალურად

ყაზბეგის თხზულებათა I ტომში წარმოდგენილია ნაწარმოებები: „მამის მკვლელი“ (1882), „განკიცხული“ (1884),“ელისო“ (1882) და „ნამწყემსარის მოგონებანი“ (1883). მწერალს, რომელმაც გაამდიდრა და გააფართოვა მე-19 საუკუნის ქართული ლიტერატურის სააზროვნო სივრცე, ნაწარმოებებში დახატული აქვს არა მარტო მოხევეთა ცხოვრება და ტრადიციების რღვევის პროცესი, არამედ კონფლიქტები, რაც მიმდინარეობს პიროვნების შიგნით და მის გარეთ, საზოგადოებრივ ცხოვრებაში ღირებულებათა მსხვრევისა და გადაფასების პროცესში.
 • ყდა
 • თავფურცელი
 • მამის მკვლელი
  • ნაწილი პირველი
   • I
   • II
   • III
   • IV
   • V
   • VI
   • VII
   • VIII
   • IX
   • X
   • XI
  • ნაწილი მეორე
   • I
   • II
   • III
   • IV
   • V
   • VI
   • VII
   • VIII
   • IX
   • X
   • XI
   • XII
   • XIII
   • XIV
   • XV
  • ნაწილი მესამე
   • I
   • II
   • III
   • IV
   • V
   • VI
   • VII
   • VIII
   • IX
   • X
   • XI
   • XII
   • XIII
   • XIV
   • XV
   • XVI
  • განკიცხული
   • I
   • II
   • III
   • IV
   • V
   • VI
   • VII
   • VIII
   • IX
   • X
   • XI
   • XII
   • XIII
   • XIV და XV
   • XVI
  • ელისო
   • I
   • II
   • III
   • IV
   • V
  • ნამწყემსარის მოგონებანი
   • I
   • II
   • III
   • IV
   • V
   • VI
   • VII
  • სქოლიო