კალათა

დეტალურად

„რამდენად ულმობელია ადამიანი, რამდენი ფარული გულშემზარავი უხეშობაა დახვეწილ, განათლებულ დარბაისლობაში და, ღმერთო ჩემო, იმ ადამიანშიც კი, რომელიც კეთილშობილად და პატიოსნად მიაჩნია საზოგადოებას!..“ – ამბობდა გოგოლი და ცდილობდა თავისი შემოქმედების საშუალებით ასეთი ადამიანები სააშკარაოზე გამოეყვანა; და აი, ჩიჩიკოვები, გოროდნიჩები, ხლესტაკოვები, მანილოვები და სხვები მკითხველის წინაშე გააშიშვლა, მათი მანკიერი თვისებები გამოამზეურა; არც პეტერბურგის მთავარი „ღირსება“, ნევის პროსპექტი დაინდო, იქ მოსეირნე ადამიანებით; გაგვაცნო ბაშმანჩიკების – ამ ცხოვრების მიერ გასრესილი ადამიანების საზოგადოებაც, ადამიანის უფაქიზესი სულიერი სამყაროც, შეშლილთა ფსიქოლოგიაც და „პატარა ადამიანებიც“.
 • რატომ სულიერი მოთხრობები?
 • ტარას ბულბა
 • პეტერბურგული მოთხრობები
  • ნევის პროსპექტი
  • შინელი
  • შეშლილის წერილები
 • მკვდარი სულები
 • ვინ იყო ნიკოლაი გოგოლი?
 • სქოლიო