კალათა

დეტალურად

მატი მოუსვენარი, ანცი ბიჭუნა აღარ არის. ის ახლა სხვა სოფელში ცხოვრობს, ახალ გარემოში, სადაც ადამიანებს ერთმანეთი უყვართ, ერთმანეთზე ზრუნავენ. სადაც არავინ არავის ჩაგრავს... და სულ კირაზე ფიქრობს. სანდო და ერთგული მატი უკვე ლიდერის რჩეულია. ის ჯერჯერობით შიკრიკის მოვალეობას ასრულებს, თუმცა, ეს მისი დანიშნულება არ არის... სოფელი სიხარულით იღებს და აღიარებს უცხო ოჯახებს, რომლებიც გაუსაძლის ცხოვრებას გამორიდებულნი თავშესაფარს ეძებენ. თუმცა, მარადიული არაფერია და სოფლის მცხოვრებთა ცნობიერებაშიც რაღაც იცვლება... ახლა მთავარია, მატიმ კირას ჩამოყვანა მოასწროს, სანამ ტყე მოწყალეა. და საზღვრის გადალახვა შეძლოს, თორემ მერე შეიძლება გვიან იყოს... არ გამოგრჩეთ „გამღები“ და „ლურჯის ძიება“, სწორედ ამ წიგნებში გაიგებთ, ვინ არის ლიდერი, ან უსინათლო წინასწარმეტყველი, ვისთანაც მატი ცხოვრობს, ან რატომ დარჩა კირა ‒ საოცარი ნიჭის ხეიბარი გოგონა ‒ თავის სოფელში?
 • რას ფიქრობს Liberteens ამ წიგნზე?
 • ლუის ლოურის „შიკრიკი“ – მსოფლიო გამოხმაურება
 • ერთი
 • ორი
 • სამი
 • ოთხი
 • ხუთი
 • ექვსი
 • შვიდი
 • რვა
 • ცხრა
 • ათი
 • თერთმეტი
 • თორმეტი
 • ცამეტი
 • თოთხმეტი
 • თხუთმეტი
 • თექვსმეტი
 • ჩვიდმეტი
 • თვრამეტი
 • ცხრამეტი
 • ოცი
 • ოცდაერთი
 • ლუის ლოურის ტეტრალოგია. მეორე წიგნი – „ლურჯის ძიება“ – გადაფურცლეთ და წაიკითხეთ დასაწყისი
 • მოკლე ინფორმაცია ავტორზე