კალათა

დეტალურად

ესაა წიგნი პოლ მუად დიბზე, ცოცხალ წმინდანზე, ვინც მართავს ეტლს, რომელშიც რელიგია და პოლიტიკა ერთად სხედან; ბიჭზე, ვინც კაცივით ლაპარაკობს, რომელმაც უდაბნოში იმოგზაურა და წყლები იხილა, მესიასა და წინასწარმეტყველზე, რომელიც ბედისწერას ეჭიდება. ვინც თხუთმეტი წლისა შეხვდა თავის მარად სამშობლოს, უდაბნო-პლანეტა არაკისს, და თავის ტომს, რომელსაც არ უშვია იგი. ესაა წიგნი, რომელიც მკითხველს ბევრს აფიქრებს და თან ელვის სისწრაფით მიაქანებს გმირთა თავგადასავლის კვალდაკვალ.
  • წიგნი პირველი - დიუნი
  • წიგნი მეორე - მუად’დიბი
  • წიგნი მესამე - წინასწარმეტყველი
  • დანართი I: დიუნის ეკოლოგია
  • დანართი II: დიუნის რელიგია
  • დანართი III: ანგარიში ბენე გესერიტის მოტივებსა და მიზნებზე
  • დანართი IV: ალმანაკ ენ-აშრაფი (შერჩეული ამონარიდები „კეთილშობილ გვართაგან“)
  • იმპერიის ტერმინოლოგია