კალათა

დეტალურად

სიმპათიის ლამპრებით განათებული ფუნდუკი მდუმარებაში ჩაძირულა. ყველა სტუმრის მზერა, ყურადღება და სმენა ერთი წერტილისკენაა მიპყრობილი – სცენაზე წითელთმიანი ბიჭი ბარბითზე უკრავს. უკრავს და სერ სავიენ ტრალიარდის ბალადას მღერის. მღერის და ირგვლივ ყველასა და ყველაფერს იმორჩილებს. იმორჩილებს მეფუნდუკესა და ლუდით შემთვრალ დიდებულებს. წითელთმიანი ბიჭი ქარსაც დაიმორჩილებს. იმორჩილებს ქალს ღვთაებრივი ხმითა და ლურჯი ცეცხლის მფრქვეველ დრაკონს, რომელიც, სინამდვილეში, სულაც არაა დრაკონი...
 • პროლოგი - სამმაგი სიჩუმე
 • თავი პირველი - დემონების ადგილი აქ არ არის
 • თავი მეორე - მშვენიერი დღე
 • თავი მესამე - ხე და სიტყვა
 • თავი მეოთხე - ერსედამდე ნახევარ გზაზე
 • თავი მეხუთე - წერილი
 • თავი მეექვსე - გახსენების ფასი
 • თავი მეშვიდე - დასაწყისი და სახელები
 • თავი მერვე - ქურდები, ერეტიკოსები და ბოზები
 • თავი მეცხრე - მგზავრობა ბენთან ერთად
 • თავი მეათე - ალარი და შვიდი ქვა
 • თავი მეთერთმეტე - რკინის გადაბმა
 • თავი მეთორმეტე - თავსატეხის ამოხსნა
 • თავი მეცამეტე - ანტრაქტი – სისხლი და ხორცი
 • თავი მეთოთხმეტე - ქარის სახელი
 • თავი მეთხუთმეტე - მოლხენა და დამშვიდობება
 • თავი მეთექვსმეტე - იმედი
 • თავი მეჩვიდმეტე - ანტრაქტი – შემოდგომა
 • თავი მეთვრამეტე - სამშვიდობოსკენ მიმავალი გზები
 • თავი მეცხრამეტე - თითები და სიმები
 • თავი მეოცე - სისხლიანი მუშტები
 • თავი ოცდამეერთე - სარდაფი, პური და სათლი
 • თავი ოცდამეორე - დემონების დრო
 • თავი ოცდამესამე - ცეცხლოვანი ბორბალი
 • თავი ოცდამეოთხე - ჩრდილები
 • თავი ოცდამეხუთე - ანტრაქტი – ნამდვილი მიზეზი
 • თავი ოცდამეექვსე - ლანრის დაბრუნება
 • თავი ოცდამეშვიდე - საბურველის ჩამოხსნა
 • თავი ოცდამერვე - თეჰლუს ფხიზელი თვალი
 • თავი ოცდამეცხრე - გონების ჩაკეტილი სკივრები
 • თავი ოცდამეათე - გატეხილი გადაბმა
 • თავი ოცდამეთერთმეტე - დიდგვაროვანთა თავისებურება
 • თავი ოცდამეთორმეტე - ჯოთი, ხარაზი და ბრბო
 • თავი ოცდამეცამეტე - ვარსკვლავების ზღვა
 • თავი ოცდამეთოთხმეტე - ბოლო ღამე
 • თავი ოცდამეთხუთმეტე - გზების გაყრა
 • თავი ოცდამეთექვსმეტე - სამი ტალანტი
 • თავი ოცდამეჩვიდმეტე - თვალებანთებული
 • თავი ოცდამეთვრამეტე - სიმპათია მთავარ შენობაში
 • თავი ოცდამეცხრამეტე - გრძელი თოკი
 • თავი მეორმოცე - რქებზე
 • თავი ორმოცდამეერთე - მეგობრის სისხლი
 • თავი ორმოცდამეორე - უსისხლო
 • თავი ორმოცდამესამე - მბჟუტავი სინათლე
 • თავი ორმოცდამეოთხე - მანათობელი შუშა
 • თავი ორმოცდამეხუთე - ანტრაქტი – ფუნდუკში მოსაყოლი ზღაპარი
 • თავი ორმოცდამეექვსე - მუდამ ცვალებადი ქარი
 • თავი ორმოცდამეშვიდე - ეკლები
 • თავი ორმოცდამერვე - ანტრაქტი – სხვანაირი სიჩუმე
 • თავი ორმოცდამეცხრე - ველური
 • თავი ორმოცდამეათე - გარიგება
 • თავი ორმოცდამეთერთმეტე - კუპრი და თუნუქი
 • თავი ორმოცდამეთორმეტე - ბოლი
 • თავი ორმოცდამეცამეტე - შემოვლითი გზები
 • თავი ორმოცდამეთოთხმეტე - ცეცხლის გაჩაღება
 • თავი ორმოცდამეთხუთმეტე - ჭექა-ქუხილი
 • თავი ორმოცდამეთექვსმეტე - მფარველნი, ქალიშვილები და მეთეგლინი
 • თავი ორმოცდამეჩვიდმეტე - ანტრაქტი – გაცილებით მეტი
 • თავი ორმოცდამეთვრამეტე - უპირველესად – სახელები
 • თავი ორმოცდამეცხრამეტე - რაც ნამდვილად იციან
 • თავი მესამოცე - იღბალი
 • თავი სამოცდამეერთე - ამ ბოზის ბალადა
 • თავი სამოცდამეორე - ქარის სურვილი
 • თავი სამოცდამესამე - გრძელი გზა
 • თავი სამოცდამეოთხე - ცეცხლში ცხრად ფასობს
 • თავი სამოცდამეხუთე - ნაპერწკალი
 • თავი სამოცდამეექვსე - აქროლადი
 • თავი სამოცდამეშვიდე - მხოლოდ ხელები
 • თავი სამოცდამერვე - მუდამ ცვალებადი ქარი
 • თავი სამოცდამეცხრე - ქარის ან ქალის სურვილი
 • თავი სამოცდამეათე - ნიშნები
 • თავი სამოცდამეთერთმეტე - უცნაური მიზიდულობა
 • თავი სამოცდამეთორმეტე - ყორანა მთა
 • თავი სამოცდამეცამეტე - მოი, მოი
 • თავი სამოცდამეთოთხმეტე - შარაქვა
 • თავი სამოცდამეთხუთმეტე - ანტრაქტი – მორჩილება
 • თავი სამოცდამეთექსმეტე - ჩვეულებრივი დრაკუსი და მისი საქორწინო ზნე-ჩვეულებანი
 • თავი სამოცდამეჩვიდმეტე - კლდეები
 • თავი სამოცდამეთვრამეტე - საწამლავი
 • თავი სამოცდამეცხრამეტე - კლდეები
 • თავი მეოთხმოცე - რკინის ძალა
 • თავი ოთხმოცდამეერთე - სიამაყე
 • თავი ოთხმოცდამეორე - ცირცელი, თელა, იფანი...
 • თავი ოთხმოცდამესამე - დაბრუნება
 • თავი ოთხმოცდამეოთხე - უცაბედი ქარიშხალი
 • თავი ოთხმოცდამეხუთე - ცხრა ხმა
 • თავი ოთხმოცდამეექვსე - ლურჯი
 • თავი ოთხმოცდამეშვიდე - ზამთარი
 • თავი ოთხმოცდამერვე - ანტრაქტი – გველი
 • თავი ოთხმოცდამეცხრე - სასიამოვნო დღე
 • თავი ოთხმოცდამეათე - სანახევროდ აშენებული სახლები
 • თავი ოთხმოცდამეთერთმეტე - ამაო დევნა
 • თავი ოთხმოცდამეთორმეტე - მუსიკა თუ ხმაური
 • ეპილოგი - სამმაგი სიჩუმე
 • სქოლიო