კალათა

დეტალურად

მრავალმხრივი საზოგადოებრივი და ლიტერატურული მოღვაწეობის მიუხედავად, რაფიელ ერისთავის სახელი ქართულ ლიტერატურას მისი პოეზიის დამსახურებით შემორჩა. პირველი ლექსები დაბეჭდა 1952 წელს ჟურნალ „ცისკარში“.
 • ყდა
 • თავფურცელი
 • ყვავილს
 • თვალები
 • ორჯერ დაბრმავებული
 • მთხოვნელი მსაჯულისადმი
 • რისთვის მიყვარხარ?
 • მთხოვარა გლახაკი
 • ჩემი ლოცვა
 • წრეს გარდასული წრეში შემოსულს
 • ღარიბი
 • ქრთამის წინააღმდეგ
 • დათვი და ცხვრები
 • ჩემს საყვარელს
 • *** (ავი არვის არ ვუყავი)
 • ვერ დაგივიწყებ
 • კითხვა - მიგება
 • თაგვების და კატების ომი
 • ვინ შევიყვარო?
 • ვირი და მგელი
 • ობოლი და მისი დედა
 • კუ და მორიელი
 • ხარბი ქორი
 • ქურდი მკერვალი
 • ენა
 • მეფე და მხატვარი
 • მეფე და მისი შვილები
 • ორნი ძმანი
 • მეფე და მისი შვილი
 • განძისუფალი და მეზვერი
 • დათვი და გლეხი
 • მეხილე და მწყემსი
 • სასწაულთმოქმედნი
 • ზეგნელი
 • ღვინის ძალა
 • თ. ე-ისას
 • ზამთარი
 • დედაენა
 • აღდგომა
 • გაზაფხული
 • მერცხალი
 • ზაფხული
 • რთველი
 • სამშობლო ხევსურისა
 • პურის მოსავალი
 • რად მითვალწუნებ?
 • ღმერთო, მაშორე
 • ნეტა რას სტირი, დედილო?
 • რას ერჩი მაგ ბიჭს, თათარო?
 • ყანა
 • ღმერთი დიდია, ღარიბო!
 • „ქალი-აყვანა“
 • რაზე მიწყრები, ყეენო?
 • ქოროღლი
 • თინიას მამითადი
 • სურათი
 • დაკოდილი
 • თანდილას დარდი
 • ჩანჩქარი
 • კალამმა სთქვა
 • მოუმკალი ყანა
 • დედაბრის მოთქმა
 • წისქვილი
 • გუთანი
 • სამზითვო
 • მუხთალი
 • გოლვა
 • გაზაფხულდა
 • სესიას ფიქრები
 • ღამის მეხრე
 • სათიბი
 • აღზევანს წასვლა
 • ობოლი
 • ტეტიას მოთქმა
 • შიმშილი
 • ბერუას ჩივილი
 • მიპატიჟება სასწავლებელში
 • „ხმა ღვთისა და ხმა ერისა“
 • ბერუას ჩაფიქრება
 • ჯერ შრომა მერე ხტომა
 • ჩიტი
 • საბრუას სახლ-კარობა და შეძლება
 • მოხუცი ხიზანი ყმაწვილ მემამულეს
 • რას შემომცქერი, ძმობილო?
 • სნეული ოჯახი
 • ბუზი
 • მიხრწნილი
 • დემეტრეს ჩივილი
 • მოწოდება
 • სამი და
 • მევენახის სიმღერა
 • ღამის მეხრის სიმღერა
 • კაცი ის არის
 • მეცხვარე თრიალეთზედა
 • კავკასია
 • ბაჩანას პასუხად
 • თარის დაკვრაზედ
 • მორიგი ჯარის სიმღერა
 • რას აზუზუნებ მაგ ფანდურს?
 • წიგნი, მოწერილი ჯარიდგან ალმასაანთ ბეროსაგან
 • მაისი
 • სამი სურათი
 • სიმღერა
 • ყვავილების სიმღერა
 • შესაწირავი
 • სამადლობელი ლექსი
 • სქოლიო