კალათა

დეტალურად

მთელ მსოფლიოში ზეპოპულარული წიგნი, რომლის მიხედვითაც ასევე ზეპოპულარული ფილმია გადაღებული. თუკი ცნება „ყველა დროის ბესტსელერის“ ასახსნელად მაგალითის მოშველიება დაგვჭირდება, თამამად შეიძლება მარგარეტ მიჩელის „ქარწაღებულნი“ ვახსენოთ. პოპულარობა გამოსვლისთანავე ერგო ამ რომანს და დღემდე ასეა, მაგრამ უნდა დავაზუსტოთ: თვითონ სიტყვები „ბესტსელერი“ და „პოპულარული“, კლასიკაზე პრეტენზიის მქონე ლიტერატურასთან მიმართებაში, ცოტა არ იყოს, „არასერიოზულად “ აღიქმება – „ბულვარული რომანი“, „სამზარეულოში წასაკითხი წიგნი“... რა არ უწოდებიათ მისთვის. ამას ისიც დაუმატეთ, რომ ზოგისთვის (მათ შორის – ლიტერატურის ბევრი კრიტიკოსისთვისაც) ის ფაქტიც კი, რომ ავტორი ქალია, კიდევ ერთი „არგუმენტია“ წიგნის „ქართფშუტულობის“ დასამტკიცებლად. რომანმა გამოსვლისთანავე პულიცერის პრემია მიიღო (ბევრი კრიტიკოსი ამას ნობელის პრემიაზე მეტ აღიარებად თვლის მწერლისათვის), ხოლო ორ წელიწადში მის საფუძველზე გადაღებულმა ფილმმა კი – ცხრა(!) „ოსკარი“ მოიპოვა. „ქარწაღებულნის“ კითხვისას იქმნება მძაფრი შთაბეჭდილება, რომ იმ ეპოქის თანამედროვე ავტორის, იმ საქმეთა თანამონაწილის მოგონებას კითხულობ, თითქმის პირადი დღიურის სიზუსტით ჩაწერილს...
 • ქარწაღებული – მარგარეტ მიჩელი
 • ნაწილი IV
  • თავი ოცდამეთერთმეტე
  • თავი ოცდამეთორმეტე
  • თავი ოცდამეცამეტე
  • თავი ოცდამეთოთხმეტე
  • თავი ოცდამეთხუთმეტე
  • თავი ოცდამეთექვსმეტე
  • თავი ოცდამეჩვიდმეტე
  • თავი ოცდამეთვრამეტე
  • თავი ოცდამეცხრამეტე
  • თავი მეორმოცე
  • თავი ორმოცდამეერთე
  • თავი ორმოცდამეორე
  • თავი ორმოცდამესამე
  • თავი ორმოცდამეოთხე
  • თავი ორმოცდამეხუთე
  • თავი ორმოცდამეექვსე
  • თავი ორმოცდამეშვიდე
 • ნაწილი V
  • თავი ორმოცდამერვე
  • თავი ორმოცდამეცხრე
  • თავი ორმოცდამეათე
  • თავი ორმოცდამეთერთმეტე
  • თავი ორმოცდამეთორმეტე
  • თავი ორმოცდამეცამეტე
  • თავი ორმოცდამეთოთხმეტე
  • თავი ორმოცდამეთხუთმეტე
  • თავი ორმოცდამეთექვსმეტე
  • თავი ორმოცდამეჩვიდმეტე
  • თავი ორმოცდამეთვრამეტე
  • თავი ორმოცდამეცხრამეტე
  • თავი მესამოცე
  • თავი სამოცდამეერთე
  • თავი სამოცდამეორე
  • თავი სამოცდამესამე
 • სქოლიო