კალათა

დეტალურად

დიახ! კულტურის მთელი ისტორია ერთობ სასტიკი და დაუნდობელი ბანალურობით ხასიათდება: ‒ თუ რჩეული ხარ, ჭეშმარიტი პოეტი და შემოქმედი ხარ, ‒ ამ უპირატესობის გამო, თურმე, გამუდმებით უნდა მარტვილობდე! ასეთი გამოცდა უდიდეს ნატურათა პრივილეგიაა. რაც უფრო დიადია სული, მით უფრო მძაფრი გამოცდა მოევლინება ხოლმე მას. სწორედ ამგვარად ცდიდნენ თავიანთ ნებისყოფას შორეულ უდაბნოში განდგომილი დიდმოწამენი, რომელთაც კარგად უწყოდნენ, თუ როგორ აწრთობდნენ ადამიანებს კაცობრიობის უდიდეს რელიგიათა ფუძემდებლები ‒ იესო ქრისტე, მოჰამედი, ბუდა... ნებაყოფლობითი თვითგანმარტოებაც და იძულებითი დევნილობაც ჭეშმარიტი მოწამეობრიობის უტყუარი დასტურია. მთელი სამყარო დღეს კარგად იცნობს მათ სახელებს, ვისაც თავისი ფართო კულტურულ-ისტორიული მისიის გამო სამშობლოდან განდევნა ხვდა წილად. და როგორ მქუხარედ ჟღერს დღეს ეს სახელები!
 • რედაქტორისგან
 • ისტორიის გაკვეთილები
 • ტრაგიკული მისიის რაინდები
 • გახსოვდეთ ოთხმოცდაცამეტი
 • ზვიად გამსახურდია: ფინალი მუდამ სიმბოლურია
 • ბედნიერი წუთი
 • შეთქმულების ანატომია
 • ზვიად გამსახურდია ექვს თვეს ითხოვდა
 • ბოლო შანსი
 • ჯოჰარ დუდაევი ამხელს
 • 9 აპრილი
 • წუთისოფელი ასეა
 • ორი გვირგვინი
 • გმირები და ანტიგმირები
 • ნაცვალსახელი
 • პოლიტიკური ფუტურიზმი
 • მარილი მადლისა
 • ორი კარდიოგრამა
 • არ საცინარი
 • ბედნიერების რეცეპტი ჩეხოვისებურად
 • ფრაგმენტები
 • ჩატეხილი ხიდი
 • „ფურთხის ღირსი“ და თან „ბედნიერი“
 • მეფეთ მეფის ღვთაებრივი დიდება
 • ჩვენი სამეგრელო
 • ხატი და ტახტი
 • ვცრუობ, მაშასადამე, ვარსებობ
 • შეგნებული სიცრუის ხელოვნება
 • მასობრივი კულტურის დიქტატი
 • სიცილის კოლეგია
 • ხელისუფლება ნიღბით და უნიღბოდ
 • აბსურდის თეატრი
 • ვესპასიანეს მემკვიდრეობა
 • უწყვეტი ადამიანი
 • „ახლები“
 • იმპერია მოწვევით
 • მუდამ პატრონის ძიებაში
 • ჩვენ აგვირჩიეს – ჩვენ გავიმარჯვეთ!
 • ქაჯები
 • სიცრუის კოდი
 • თქვენ... ოდესღაც...
 • „არის ის, ვისაც არ უნდა წასვლა...“
 • გარდამავალი გაუგებრობა
 • საქართველო დღეს თავის თავს ებრძვის
 • „ძველისძველი“ ხელისუფლება წამოიმართა
 • ვაი, ასეთსა ბჭობასა...
 • მეკეთა ესე თათბირი...
 • მეფეთაგან ითხოვენ
 • ლიტერატურა
 • შვილისად მაყურებელი თვალი
 • მამა თუ ხევისბერი?
 • შეუძლებელია ეს არ მომხდარიყო
 • შენ ნუ გეწყინება...
 • პოეტის ვედრება
 • მისი აღმატებულება ნასყიდა-ეფენდი ანუ მხატვრული პორტრეტი მცირეოდენი კომენტარით
 • ბატონი კიტა, ოპერეტა და სხვა...
 • სწავლული კაცი
 • გამოსალმების ხელოვნება
 • თურმე არც რამე დაკარგულიყო
 • ეს იდუმალი ბედისწერანი
 • „ლოდი, რომელიც შეურაცხყვეს მაშენებელთა“
 • ჩამქრალი ელვარება
 • ანტილიტერატურა
 • ახალი დროება
 • თავშესაქცევი...
 • სიკეთისათვის