კალათა

დეტალურად

მე-19 ს-ის მეორე ნახევრის ქართველი მწერლის, მსახიობისა და დრამატურგის ორი სახელგანთქმული პიესა, რომელთაც დღესაც არ დაუკარგავთ ცხოველმყოფელობა: ავტორის პირველი ნაწარმოები „რაც გინახავს, ვეღარ ნახავ!“ 1878 წელს დაიწერა, ხოლო „ხანუმა“ – 1882 წელს. ავტორი აღწერს თავად-აზნაურთა წოდების ეკონომიკური დაცემით გამოწვეულ ღირსებაშელახულ მდგომარეობას, რასაც თან ზნეობრივი დეგრადაციაც ერთვის.
 • ყდა
 • თავფურცელი
 • რაც გინახავს, ვეღარ ნახავ!
  • მოქმედნი პირნი
  • პირველი მოქმედება
  • მეორე მოქმედება
  • მესამე მოქმედება
 • ხანუმა
  • მოქმედნი პირნი
  • პირველი მოქმედება
  • მეორე მოქმედება
  • მესამე მოქმედება
  • მეოთხე მოქმედება