კალათა

დეტალურად

ფსიქოლოგიის ქართული სამეცნიერო სკოლის დამფუძნებელი, ფილოსოფოსი, ისტორიკოსი, პედაგოგი და საზოგადო მოღვაწე, აკადემიკოსი, საქართველოს მეცნიერების დამსახურებული მოღვაწე, ერისკაცი… – ასეთად იცნობდნენ მისი თანამედროვენი დიმიტრი უზნაძეს; ასე შევიდა მისი სახელი საქართველოს ისტორიაში. დიმიტრი უზნაძემ, ამავდროულად, თავის მოღვაწეობაში მნიშვნელოვანი ადგილი დაუთმო მსოფლიო ისტორიის შესწავლას და შექმნა ამ სფეროში პირველი ქართული სახელმძღვანელოები. მე-20 საუკუნის დასაწყისში გამოცემული ამ წიგნების სულ ორიოდე დედანია შემორჩენილი, ისიც კერძო კოლექციებში. ამდენად, ეს არის ბიბლიოგრაფიული უნიკუმი, რომლის ისტორიული, სამეცნიერო და სასწავლო მნიშვნელობა კვლავაც განუზომლად დიდია. პალიტრა L-მა შეუნარჩუნა ამ წიგნებს როგორც ვიზუალური მხარე, ისე შინაარსობრივი, და გამოსცა, როგორც რარიტეტი, ანუ უიშვიათესი, ძველი, სამუზეუმო გამოცემა. დიმიტრი უზნაძის ძველი მსოფლიოს ისტორია – საუკუნის წინანდელი გამოცემის ზუსტი ასლი. გაეცანით დიდი მეცნიერის ნაშრომს რარიტეტულ, უანალოგო გამოცემაში.
 • ყდა
 • თავფურცელი
 • გამომცემლობისგან
 • ძველი აღმოსავლეთი
  • I. ეგვიპტე
   • 1. გეოგრაფიული მდებარეობა
   • 2. სამეფოს დაარსება
   • 3. ხასიათი და ზნე-ჩვეულება
   • 4. სარწმუნოება
   • 5. ხელოვნება
   • 6. მწერლობა
   • 7. საზოგადოება და მისი შემადგენლობა
   • 8. მართვა-გამგეობა
   • 9. შუა სამეფოს პერიოდი
   • 10. ახალი სამეფო
  • II. ასურეთი და ბაბილონი
   • 1. გეოგრაფიული მდებარეობა
   • 2. მოსახლეობა
   • 3. ასურეთისა და ბაბილონის მოკლე ისტორია
   • 4. ხასიათი, ზნე-ჩვეულება და მეურნეობა
   • 5. სახელმწიფოებრივი და საზოგადოებრივი წესწყობილება
   • 6. სარწმუნოება
   • 7. ხელოვნების ნაშთები
   • 8. მწერლობა
  • III. ხეთები
   • 1. გეოგრაფიული მდებარეობა და მოკლე ისტორია
   • 2. ხეთების კულტურა
  • IV. ფინიკია
   • 1. მდებარეობა და მოსახლეობა
   • 2. ზღვაოსნობა
   • 3. ახალშენები
   • 4. ფინიკიელთა ვაჭრობა და მრეწველობა
   • 5. ფინიკიელთა შინაური ცხოვრება და მართვა-გამგეობა
   • 6. ფინიკიელთა სარწმუნოება და კულტურა
   • 7. ფინიკიელთა ისტორიული მნიშვნელობა
  • V. არიელები
   • 1. მათი ვინაობა და ბინადრობა
  • VI. ძველი სპარსეთი
   • 1. ირანის ვაკეგორა
   • 2. სპარსეთის სამეფოს დაარსება და გაძლიერება
   • 3. მართვა-გამგეობა დარიოსის დროს
   • 4. სარწმუნოება
   • 5. კულტურის ნაშთები
  • VII. საბერძნეთი
   • 1. აღმოსავლეთი და დასავლეთი
   • 2. პირველყოფილი ევროპა
   • 3. საბერძნეთის მიწა-წყალი
   • 4. საბერძნეთის უძველესი ისტორია
   • 5. საბერძნეთის საშუალო ისტორია
   • 6. ბერძენთა საახალშენო მოძრაობა
   • 7. ბერძენთა ეროვნული თვითშეგნება
   • 8. საბერძნეთი VIII და VII საუკუნეებში
   • 9. სპარტა
   • 10. ათენი
   • 11. ბერძენ-სპარსელთა ომები
   • 12. პენტეკოტეტეს ისტორია (479-429)
   • 13. პელოპონესის ომი
   • 14. სპარტანელთა ჰეგემონიის ხანა
   • 15. სპარტას მდგომარეობის გართულება
   • 16. თებეს ჰეგემონია
   • 17. მაკედონიის ბატონობის ხანა
  • სქოლიო