კალათა

დეტალურად

„ორი თემა გამსჭვალავს ადამიანის ყოფიერებას: ერთია თემა პიროვნული თავისუფლებისა მის ზოგად და კერძო სახეში, ხოლო მეორე კი საზოგადოებრივი კეთილმოწყობის, თავისუფლების პირობების შექმნის თემა.“ ჯანრი კაშია. წიგნი გაყოფილია ორ ნაწილად - „თავისუფლება და ცივილიზაცია“ და „ფედერალიზმი და თავისუფლება“.
 • ყდა
 • თავფურცელი
 • კარიბჭე
 • ნაწილი I. თავისუფლება და ცივილიზაცია
  • ეთნოსი, ერი, ერ-სახელმწიფო და ცივილიზაცია
  • რა არის ცივილიზაცია?
  • ერი და ერ-სახელმწიფო
  • ადამიანის თავისუფლება
  • ცივილიზაცია და ერ-სახელმწიფო (ეროვნება და მოქალაქეობა)
  • რა არის ერი?
  • ომი და ეროვნული თვითგანსაზღვრება
  • ერი, კაცობრიობა და „ადამიანის უფლებები“
  • ერი როგორც ცივილიზაციის არსება-კვანძი
  • ცივილიზაცია როგორც გახსნილობა და თავისუფლება
 • ნაწილი II. ფედერალიზმი და თავისუფლება
  • თავისუფლება და ენა
  • მითი და თავისუფლება
  • თავისუფლება და ცოდნა
  • თავისუფლება და რელიგია
  • თავისუფლება და წყობა
  • თავისუფლება და ფედერალური წყობა
   • ფედერალური წყობა და ეკონომიკური წინსვლა
   • რა არის ეკონომიკა?
   • ეკონომიკა და თავისუფლება
   • ეროვნული ეკონომიკა და ცივილიზაცია
   • ეკონომიკის მონდიალიზაცია და ფედერალური წყობა
  • თავისუფლება, არისტოკრატული ლიბერალიზმი და ფედერალიზმი (დასკვნის ნაცვლად)
 • სქოლიო