კალათა

დეტალურად

პიესის პოპულარობა მისი პერსონაჟის ტიპურმა სახემ განსაზღვრა - ყვარყვარე ჩვეულებრივი მედროვეა, უღირსი ადამიანი, რომელიც ყველგან, ყველა ეპოქაში შეიძლება წამოატივტივოს ობიექტურმა ვითარებამ. დრამატურგმა ეს კომედია 1928 წელს შექმნა, ხოლო ერთი წლის შემდეგ პიესა სცენაზე განახორციელა კოტე მარჯანიშვილმა. მნიშვნელოვანია, რომ „ყვარყვარე თუთაბერს“ დღესაც არ დაუკარგავს თავისი აქტუალობა და კვლავ იდგმება ქართულ სცენაზე.
  • მოქმედი პირნი
  • მოქმედება პირველი
  • მოქმედება მეორე
  • მოქმედება მესამე
  • მოქმედება მეოთხე