კალათა

დეტალურად

„კვაჭი კვაჭანტირაძე“ მწერლის საუკეთესო რომანთა შორის ერთი იმათგანია, რომელიც მსოფლიო კლასიკას დაამშვენებდა კრიტიკულ-რეალისტური რომანის ჟანრში. კვაჭი კვაჭანტირაძის სახის შექმნით მიხეილ ჯავახიშვილმა იმჟამინდელი სოციალური წყობის შინაარსი გამოააშკარავა, ლიტერატურული კუთხით კი სამწერლო ოსტატობის მაღალი კლასი აჩვენა.
 • ყდა
 • თავფურცელი
 • კარი პირველი
  • ამბავი კვაჭის დაბადებისა
  • ამბავი კვაჭის მშობლებისა
  • ამბავი აშორდიასგან აზნაურობის მიღებისა
  • ამბავი კვაჭის ყრმობისა
  • ამბავი კვაჭის ხასიათისა
  • ამბავი პირველ ოფლიან მანეთის შოვნისა
  • ამბავი კვაჭს გამოცდისა
  • ამბავი პირველი ნაბიჯისა
  • ამბავი გიმნაზიის გათავებისა და ქვრივის გადარჩენისა
  • ­ამბავი მუსიკის შესწავლისა
  • ამბავი სახლის ყიდვისა
  • ამბავი საბედოს ძებნისა
  • ამბავი მეგობართა შეხვედრისა, ცოტაოდენი ფულის მოგებისა და პირველი საბედოს პოვნისა
 • კარი მეორე
  • ამბავი ამხანაგობის დაარსებისა და ახალ საბედოსთან ჩასახლებისა
  • ამბავი ისაკას განთავისუფლებისა და პირველი საბედოს გაფრენისა
  • ამბავი მადამ ლაპოშისა
  • ამბავი ხელნაკრავ სიყვარულისა
  • ამბავი სიყვარულის გათავებისა
  • ამბავი კვაჭის გაკოტრებისა და ბზის კოვზისა
  • ამბავი კვაჭის აგენტობისა
  • ამბავი სიცოცხლისა და სახლის დაზღვევისა
  • ამბავი დაზღვევის სარგებლობისა
 • კარი მესამე
  • ამბავი საბანკო საქმის შესწავლისა და ამხანაგის დაფეთებისა
  • ამბავი პეტერბურგში გადასახლებისა
  • ამბავი ახალი „საქმის“ დაწყებისა
  • ამბავი წმინდა მოხუცისა და სხვათა ხელისუფალთა გაცნობისა
  • ამბავი წმინდანის მდივნისა და მცველისა
  • კვაჭმა ახალი დიდი საქმეები „გააიმასქნა“
  • წმინდანის ვინაობა
  • ამბავი წმინდანის დაშინებისა და სხვათა დაბეზღებისა
  • ამბავი წმინდანის გადარჩენისა
  • ამბავი უზენაეს საფეხურზე ახტომისა
  • ამბავი ტახტისა და რუსეთის ხსნისა რღვევისაგან
  • ამბავი წმინდა გრიგოლის „პასპორტისა“ და ერთი მეძავის გაჯოხვისა
  • აქა ამბავი წმინდანის ცოდვათა შენანებისა და ბირჟის აფეთქებისა
  • აქა ამბავი საიდუმლო სერობისა
 • კარი მეოთხე
  • აქა ამბავი ამხანაგობის ბუდის მოშლისა
  • აქა ამბავი ემირის დახვედრისა და კვაჭის დამუნჯებისა
  • ამბავი ვენაში ოდნავ თავის მოგიჟიანებისა და მსოფლიოს დედა-ქალაქში ჩასვლისა
  • დღევანდელ ბაბილონის დათვალიერება და მცირეოდენი მსჯელობა
  • გამოცდილ იდელსონის მსჯელობანი
  • ამბავი საღამურთა დათვალიერებისა და ძველი სიყვარულის განახლებისა
  • ამბავი ძველი სიყვარულის აღდგენისა და ახალ მიჯნურის პოვნისა
  • ამბავი მხატვრობის მუზეუმისა
  • ამბავი კვაჭის ჰარამხანის დანგრევისა
  • ამბავი ერთი საუბრისა და სამი ამხანაგის დაბრუნებისა სამშობლოში
  • ამბავი ლედი ჰარვეის და კვაჭის გამიჯნურებისა
  • ერთი დიდი საქმის „გაიმასქნების“ ამბავი
  • აქა ამბავი თვალ-მარგალიტისა, საგიჟეთისა, დუელისა, კინო-სურათის და მრავალთა საგმირო საქმეთა
 • კარი მეხუთე
  • აქა ამბავი საიდუმლო ვალდებულებისა
  • ამბავი „კეთილი სამარიტელისა“ და კვაჭის ახალ წარმატებისა
  • ამბავი უდიდეს სამხედრო საქმის „გაიმასქნებისა“
  • ამბავი კვაჭის საოცარი გარდაქმნისა და ერთი წაგებული ბრძოლის მოგებისა
  • ერთი უცნაური ბოდვის ამბავი
  • ამბავი კვაჭის და ზემოურთა წაკიდებისა
  • ამბავი კვაჭის წინასწარმეტყველებისა და ხაფანგში გაბმისა
  • ამბავი მადლის გადახდისა და ისტორიის დამახინჯებისა
  • ამბავი ერთ ხაფანგში გაბმისა და ამოძრომისა
  • ამბავი ხელახლად ხაფანგში გაბმისა, ყულფიდან გამოძრომისა და ქვეყნის აფეთქებისა
 • კარი მეექვსე
  • ამბავი ახალი პარტიის დაარსებისა და ახალი ხიდის აშენებისა
  • ამბავი ამხანაგობის გაწითლებისა და ოქტომბრის მომზადებისა
  • ამბავი ჩიქორთულ საქმეთა
  • ამბავი სამტრედიძისა
  • ამბავი კარაპეტ შულავრიანცისა
  • ამბავი სამშობლოში დაბრუნებისა და ერთი კუბოს წამოღებისა
 • კარი მეშვიდე
  • ამბავი საკუთარ მიწაზე განავარდებისა
  • ამბავი პირველი ნაბიჯების
  • არც აქეთ არც იქით...
  • ამბავი კვაჭის ომიანობისა
  • ამბავი 25 თებერვლისა და კვაჭის ხელმეორედ გაწითლებისა
  • ამბავი კვაჭის ერთგული სამსახურისა და ქალბატონ ნეპის მოშველებისა
  • ამბავი კვაჭის ნიშნობისა
  • ამბავი რახილის ღალატისა
  • ერთი სასწაულის ამბავი
  • აქა ამბავი უმადურ სამშობლოდან გადახვეწისა
  • ამბავი ძველის განახლებისა
  • ამბავი ძველი სიყვარულის განაღდებისა, კვაჭის დაოჯახებისა და ამბავთა დასრულებისა.
 • სქოლიო