კალათა

დეტალურად

„ნათლისქრობა“ არის დამამთავრებელი წიგნი გურამ გეგეშიძის მიერ შექმნილი რომანების ციკლის, XX საუკუნის მხატვრული მატიანეს რომ წარმოადგენს. „ხმა მღაღადებლისა“, „სისხლის წვიმები“, „ნაცრის კოშკი“, და უკვე „ნათლისღება“ – ეს არის დიდი მწერლის მიერ უაღრესად მაღალი ოსტატობით შექმნილი ფართო ტილო, ჩვენი ერის უკანასკნელი 150 წლის ცხოვრებისა და ჭირ-ვარამის ამსახველი. ამ მხრივ, მას, შესაძლოა ანალოგიც არ მოეძებნება.
 • ნაწილი პირველი
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
 • ნაწილი მეორე
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
 • ნაწილი მესამე
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
 • ნაწილი მეოთხე
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
 • სქოლიო