კალათა

დეტალურად

არქეტიპებით პოსტმოდერნისტული თამაშის, გრძნობების, მოქმედებების თავისეული განწყობების ფორმით გადმოცემის ხერხს ირჩევს თავის ლექსებში სალომე სულაბერიძე. მან ასოციაციებით შექმნა თავისი „უნივერსალური მატრიცა“, როგორც ერთგვარი სტრუქტურა, რომელმაც თავისთავად განაპირობა ის ფორმები, მისი ლექსების გარეგან სახეს რომ წარმოადგენს და განსაზღვრავს პოეტურ ესთეტიკას. სათქმელს, გამოცდილებას, რომელიც საუკუნეების მანძილზე დაგროვილა ადამიანში, სალომე თანამედროვე ინტერპრეტაციას ანიჭებს, თან ისე, რომ იმდროინდელი ხმა აქ გაგვაგონოს, იმ სულებს აქ ხორცი შეასხას და ჩვენს ემოციებს შერიოს. ბიბლიურ პერსონაჟებს მითოლოგიური სახეები ენაცვლება, ისტორიულ კოლიზიებს – დემონები და ქიმერები, თითქოს მას ძველსა და ახალს შორის კავშირის აღდგენის სურვილი ამოძრავებს. ავტორი ხან ლეგენდას ქმნის, ხან კი, პირიქით, აქრობს და მტვერს ატანს. მარადიულ ფასეულობებს ხელახლა განიხილავს, ახალ სახელებს არქმევს და ცდილობს, გააცოცხლოს ნიუანსებში დაფარული ის ჭეშმარიტებები, რომელიც პოეტისთვის ყოველთვის აქტუალურია.
 • ყდა
 • თავფურცელი
 • წინასიტყვაობა
 • ავტორისაგან
 • * * * (ამბობ, – ვითხოვე – არ მომეცა...)
 • * * * (ის აქ არ არის, არა)
 • * * * (ტიუდორის ყვავილები)
 • * * * (სიტყვები)
 • * * * (ჩემო ზეციურო დაო)
 • * * * (ისინი ამბობენ)
 • * * * (ურიელ)
 • * * * (ჩემი სიყვარული ნეფილიმია)
 • გულისმიერი
 • წრე
 • პროტილი
 • ლუციფერს
 • ღმერთთან ახლოს
 • დედას
 • * * * (მის საიდუმლო ქალაქს)
 • * * * (ჩემი აგატოდემონი)
 • * * * (მიყურებს ცისფერი)
 • * * * (სარეცელზე უღონოდ ვწევარ)
 • * * * (როგორც არაბები იტყვიან)
 • სულის კოსმოგონია
 • ანბანური მეტაფიზიკა
 • შთაგონების ონტოლოგია
 • * * * (გუშინ, ცა გაიხსნა)
 • ქედმაღლობის კოშკი
 • * * * (ლექსები, – განცდების ემანაციური პირმშოები)
 • * * * (ცის რუხისფერ როკაილზე)
 • * * * (ანიმა – იან)
 • * * * (ჩემი სულის ოთხი მინერალი)
 • * * * (იმ ძაღლიშვილს)
 • * * * («ჩემი მახვილით თავზარს დავცემ თავად სიკვდილსაც!)
 • * * * (ღამე, ძველი მაგიდა)
 • * * * (მაგია – სიტყვა)
 • აღდგომა
 • * * * (ჰოი, დარდო)
 • * * * (გრძნობა, – მომჩივანი)
 • * * * (ვთქვი)
 • * * * (გაბრიელ)
 • დარდისმიერი
 • აღსარება
 • * * * (დალილას მზერით დატყვევდა სამსონი)
 • * * * (მახსოვს)
 • * * * (წარწერა ქვაზე)
 • * * * (ღამღამობით)