კალათა

დეტალურად

დეკარტის ნაშრომი „სულის ვნებანი“ (1649წ.) შეიქმნა ბოჰემიის პრინცესა ელისაბედის თხოვნის საფუძველზე, რომელთანაც დეკარტს ხშირი მიმოწერა ჰქონდა. ელისაბედმა თხოვნით მიმართა ფრანგ ფილოსოფოსს, განესაზღვრა ვნებათა რაობა. ამ ნაშრომში დეკარტი სრულად იკვლევს კერძო სახის მრავალ ვნებას, იმეცნებს საკუთარ თავს როგორც სუბსტანციას, რომლის არსება და ბუნება აზროვნებაა, რომ ღმერთი არის შემოქმედი არა მხოლოდ გონის, არამედ სხეულისაც. იგი მსჯელობს ექვსი მარტივი თავდაპირველი ვნების (გაოცება, სიყვარული, სიძულვილი, სურვილი, სიხარული და მწუხარება) შესახებ და ანთროპოლოგიური კუთხით განიხილავს ვნებებით გამოწვეულ შინაგან ფსიქოლოგიურ რეაქციებსა და გარე ფიზიოლოგიურ შედეგებს.
  • ყდა
  • თავფურცელი
  • მთარგმნელის წინასიტყვაობა
  • პირველი ნაწილი. ზოგადად ვნებათა და, ამასთან დაკავშირებით, მთელი ადამიანური ბუნების შესახებ
  • მეორე ნაწილი. ვნებათა რიცხვისა და რიგის შესახებ ექვსი მარტივი ვნების ახსნა
  • მესამე ნაწილი. კერძო ვნებათა შესახებ
  • ბიოგრაფიული ცნობები
  • ბიბლიოგრაფია
  • სქოლიო