კალათა

დეტალურად

წიგნში მოთხრობილია ორი განსხვავებული ახალგაზრდა ადამიანის რაციონალური და ემოციონალური მდგომარეობის შესახებ, თუ როგორ ახერხებენ ერთმანეთისთვის საინტერესო და მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებები მიიღონ. გადაწყვეტილებები, რომლებიც ბედს განსაზღვრავს... წიგნში ასევე, წარმოჩენილია ასეთი კატეგორიის ადამიანებისთვის დამახასიათებელი როგორც სისუსტეები, ასევე, მათი მართვის პრინციპები.
 • * * *
 • * * *
 • * * *
 • * * *
 • * * *
 • * * *
 • * * *
 • * * *
 • * * *
 • * * *
 • * * *
 • * * *
 • * * *
 • * * *
 • * * *
 • * * *