კალათა

დეტალურად

წიგნში შეტანილია სხვადასხვა დროს მოღვაწე ცნობილ მოაზროვნეთა ნაშრომები სრულად ან ნაწყვეტების სახით, რომელიც საგანგებოდ შეირჩა ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორებისა და მკვლევარების მიერ. მათივე აზრით, ესაა ტექსტები რომლებმაც შექმნეს ის დრო და გარემო, რომელშიც დღეს მსოფლიო საზოგადოება ცხოვრობს.
 • წინათქმა
 • ადამ სმითი (1723-1790)
  • გამოკვლევა ხალხთა სიმდიდრის ბუნებისა და მიზეზების შესახებ - წიგნი მესამე
   • თავი I - სიმდიდრის ბუნებრივი განვითარება
   • თავი II - მიწათმოქმედების განვითარების დაბრკოლებანი ძველ ევროპაში რომის იმპერიის დაცემის შემდეგ
   • თავი III - ქალაქების წარმოშობა და განვითარება რომის იმპერიის დაცემის შემდეგ
   • თავი IV - როგორ უწყობდა ხელს ქალაქების ვაჭრობა სოფლის განვითარებას
  • იმანუელ კანტი (1724-1804)
   • პასუხი შეკითხვაზე: რა არის განმანათლებლობა?
  • კარლ მარქსი (1818-1883)
   • კომუნისტური პარტიის მანიფესტი
    • I - ბურჟუები და პროლეტარები
    • II - პროლეტარები და კომუნისტები
    • III - სოციალისტური და კომუნისტური ლიტერატურა
    • IV - კომუნისტების დამოკიდებულება სხვადასხვა ოპოზიციურ პარტიებთან
   • ჩარლზ დარვინი (1809-1882)
    • სახეობათა წარმოშობისა და არსებობისათვის ბრძოლაში უპირატესობის მქონე სახეობების გადარჩენის შესახებ
     • შესავალი
     • თავი I - ცვალებადობა მოშინაურების დროს
     • თავი II - ცვალებადობა ბუნებაში
     • თავი III - ბრძოლა არსებობისათვის
     • თავი IV - ბუნებრივი გადარჩევა ანუ ყველაზე უკეთ შეგუებულთა გადარჩენა
     • თავი VII - ინსტინქტები
    • ჯონ სტიუარტ მილი (1806-1873)
     • თავისუფლების შესახებ
      • თავი I - შესავალი
      • თავი II - აზრისა და დისკუსიის თავისუფლება
      • თავი III - ინდივიდუალურობა, როგორც კეთილდღეობის ერთ-ერთი ელემენტი
     • ილია ჭავჭავაძე (1837-1907)
      • რჩეული წერილები
       • ქართველი სტუდენტობა რუსეთში
       • პედაგოგიის საფუძვლები
       • აი ისტორია
       • მეცხრამეტე საუკუნე
       • ოსმალოს საქართველო
      • სქოლიო