კალათა

დეტალურად

წიგნში შეტანილია სხვადასხვა დროს მოღვაწე ცნობილ მოაზროვნეთა ნაშრომები სრულად ან ნაწყვეტების სახით, რომელიც საგანგებოდ შეირჩა ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორებისა და მკვლევარების მიერ. მათივე აზრით, ესაა ტექსტები რომლებმაც შექმნეს ის დრო და გარემო, რომელშიც დღეს მსოფლიო საზოგადოება ცხოვრობს.
 • წინათქმა
 • პლატონი (427-347)
  • სახელმწიფო
 • პავლე მოციქული (დაახლ. 7 – 67 წწ.)
  • ეპისტოლე რომაელთა მიმართ
   • თავი 1 - მოკითხვა რომაელებს
   • თავი 2 - ღმერთთან არ არის მიკერძოება
   • თავი 3 - იუდეველთა უპირატესობა
   • თავი 4 - აბრაამს რწმენა ჩაეთვალა სიმართლედ
   • თავი 5 - მშვიდობა ღმერთთან რწმენით, ქრისტეს მეშვეობით
   • თავი 6 - ქრისტეში მონათლულები ცოდვებს მოვუკვდით
   • თავი 7 - რჯულს მოვუკვდით
   • თავი 8 - ცხოვრება არა ხორციელად, არამედ სულიერად
   • თავი 9 - პავლეს მწუხარება ისრაელიანებზე
   • თავი 10 - სამართალი და ხსნა მხოლოდ რწმენით
   • თავი 11 - მადლის არჩევით ინახება ნაშთი
   • თავი 12 - უძღვენით თქვენი სხეული ცოცხალ მსხვერპლად
   • თავი 13 - ხელმწიფებანი ღვთის მსახურნი არიან
   • თავი 14 - რატომ განიკითხავ ან ამცირებ შენს ძმას
   • თავი 15 - მიიღეთ ერთმანეთი, როგორც ქრისტემ მიგიღოთ
   • თავი 16 - ფიბეს შექება, მოკითხვა ცალკეულ პირებს
  • ნიკოლო მაკიაველი (1469-1527)
   • მთავარი
    • თავი I - რამდენნაირნი არიან სამთავროები და რა გზით შეიძლება მათი დაპყრობა
    • თავი II - მემკვიდრეობითი სამთავროებისათვის
    • თავი III - შერეული სამთავროებისათვის
    • თავი IV - რატომ არ აჯანყდა ალექსანდრეს მიერ დაპყრობილი დარიოსის სამეფო ალექსანდრეს სიკვდილის შემდეგ მისი მემკვიდრეების წინააღმდეგ
    • თავი V - რანაირად უნდა მართავდე ქალაქსა თუ სახელმწიფოს, რომლებიც, მათ დაპყრობამდე, თავიანთი კანონების მიხედვით ცხოვრობდნენ
    • თავი VI - ახალი სამთავროებისათვის, რომლებსაც საკუთარი იარაღითა და სიმამაცით იგდებენ ხელთ
    • თავი VII - ახალი სამთავროებისათვის, რომლებსაც სხვისი იარაღითა თუ სვებედნიერების წყალობით იგდებენ ხელთ
    • თავი VIII - იმათთვის, ვინც დანაშაულებრივი გზით აღწევენ მთავრის ძალაუფლებას
    • თავი IX - სამოქალაქო სამთავროსათვის
    • თავი X - რანაირად უნდა ვზომავდეთ ყოველი სამთავროს ძლიერებას
    • თავი XI - საეკლესიო სამთავროთათვის
    • თავი XII - იმისათვის, თუ რამდენნაირი სახის ლაშქარი არსებობს, და დაქირავებული ჯარისკაცებისათვის
    • თავი XIII - მაშველი, შერეული და საკუთარი ლაშქრისათვის
    • თავი XIV - რა უნდა ახსოვდეს მთავარს სამხედრო საქმესთან დაკავშირებით
    • თავი XV - იმ თვისებებისათვის, რომელთა გამოც ადიდებენ ან გმობენ ადამიანებს და, განსაკუთრებით, მთავრებს
    • თავი XVI - სიუხვისა და სიძუნწისათვის
    • თავი XVII - სისასტიკის, გულმოწყალებისა და კიდევ იმისათვის, თუ რა სჯობია - უყვარდეთ თუ ეშინოდეთ შენი?
    • თავი XVIII - როგორ უნდა ესწრაფვოდნენ მთავრები იმას, რომ სანდონი იყვნენ
    • თავი XIX - იმისათვის, რომ თავიდან უნდა იცილებდე ზიზღს და სიძულვილს
    • თავი XX - იმისათვის, სასარგებლოა თუ საზიანო ციხე-სიმაგრეები და ბევრი სხვა რამეც, რასაც ხშირად იყენებდნენ მთავრები
    • თავი XXI - როგორ უნდა იქცეოდეს მთავარი, რომელსაც სახელის მოხვეჭა სურს
    • თავი XXII - მთავრის მრჩეველთათვის
    • თავი XXIII - როგორ უნდა დააღწიო თავი პირმოთნეთ
    • თავი XXIV - რატომ დაკარგეს იტალიელმა მთავრებმა თავიანთი სამთავროები
    • თავი XXV - როგორია ბედისწერის გავლენა კაცთა ცხოვრებაზე და როგორ შეიძლება წინ აღუდგე მას
    • თავი XXVI - შეგონება ბარბაროსთაგან იტალიის განთავისუფლებისათვის
   • თომას ჰობსი (1588-1679)
    • ლევიათანი
     • თავი XIII - კაცთა მოდგმის ბუნებით მდგომარეობაზე მის ბედნიერებასა და უბედურებასთან კავშირში
     • თავი XIV - პირველი და მეორე ბუნებითი კანონებისა და ხელშეკრულების შესახებ
     • თავი XV - სხვა ბუნებითი კანონების შესახებ
     • თავი XVI - პიროვნებებზე, ავტორებსა და წარმოდგენილ საგნებზე
     • თავი XVII - სახელმწიფოს მიზეზებზე, წარმოშობასა და განსაზღვრებაზე
     • თავი XVIII - დაწესებით შექმნილი სუვერენის უფლებები
    • ჯონ ლოკი (1632-1704)
     • მეორე ტრაქტატი სამოქალაქო მმართველობაზე
      • თავი I
      • თავი II - ბუნებითი მდგომარეობის შესახებ
      • თავი III - ომის მდგომარეობის შესახებ
      • თავი IV - მონობის შესახებ
      • თავი V - საკუთრების შესახებ
      • თავი VII - პოლიტიკური ანუ სამოქალაქო საზოგადოების შესახებ
      • თავი VIII - პოლიტიკურ საზოგადოებათა დასაბამის შესახებ
      • თავი XII - სახელმწიფოს საკანონმდებლო, აღმასრულებელი და ფედერაციული ძალაუფლების შესახებ
      • თავი XV - მამის, პოლიტიკური და დესპოტური ძალაუფლება, ერთად განხილული
     • მერი უოლსტონკრაფტი (1759-1797)
      • 1. ცხოვრება და შრომები
      • 2. „ქალის უფლებების დაცვა“
     • ქალის უფლებების დაცვა
    • სქოლიო