კალათა

დეტალურად

ეფექტური კომუნიკაცია და მომსახურება

კრებული

გამომცემლობა ინსაით-ჯგუფი

საზოგადოება ბიზნესი

ტექნოლოგიების განვითარებისა და გაღრმავებული კონკურენციის პირობებში, მომხმარებლების გაკვირვება ინოვაციებითა თუ პროდუქციის ხარისხით რთულია. ოცდამეერთე საუკუნის მომხმარებელს მომსახურების ფართო არჩევანი აქვს. შესაძლოა ორგანიზაციას საუკეთესო პროდუქცია ჰქონდეს, მაგრამ თუკი ვერ შეძლებს ამ პროდუქციის სწორად მიწოდებას ეფექტური მომსახურების გზით, ცოტა თუ შეამჩნევს მის უპირატესობას. ოცდამეერთე საუკუნეს მომხმარებელთა აჯანყებისა და სუვერენიტეტის ერად მოიხსენიებენ. მომხმარებლებმა იციან თავიანთი უფლებები და აქვთ საკმაოდ მაღალი მოლოდინი მომსახურების ხარისხის მიმართ.
 • ყდა
 • თავფურცელი
 • ეფექტური მომსახურება
  • ემოციები მნიშვნელოვანია
  • რეკომენდაციები ეფექტური მომსახურებისას
 • აღქმის სუბიექტურობა
  • პირველი შთაბეჭდილება
  • სტერეოტიპული აზროვნება
  • პროექცია
  • მოლოდინები
  • განწყობები
  • აღქმა და კულტურა
  • კოგნიტური დისონანსი
 • ეფექტური ვერბალური კომუნიკაცია
 • კომუნიკაციის მოდელი
  • კომუნიკაციის პროცესის მნიშვნელოვანი კომპონენტებია:
  • კომუნიკაციის ბარიერები
 • აქტიური მოსმენა
 • კითხვების დასმის ტექნიკა
 • პოზიტიური ფორმულირება
 • ქცევის ტიპები
  • მე-შეტყობინება
 • ტრანსაქციული ანალიზი
  • კრიტიკული მშობელი მე
  • მზრუნველი მშობელი „მე“
  • „მე“-ს ბავშვის მდგომარეობა
  • თავისუფალი ბავშვი მე
  • დამჯერი ბავშვი „მე“
  • მეამბოხე ბავშვი მე
  • ზრდასრული მე
 • ეფექტური სატელეფონო კომუნიკაცია
 • არავერბალური კომუნიკაცია
  • გამოიყენეთ ღია და გახსნილი ჟესტიკულაცია
  • ზონები და ტერიტორიები
  • მოერიდეთ სახესთან ხელით მანიპულაციას
  • რეკომენდაციები ხელის ჩამორთმევისას
  • კომუნიკაციის პროცესში ყურადღება გაამახვილეთ თქვენს ინტონაციაზე
 • გამოყენებულილიტერატურა: