კალათა

დეტალურად

კრებულში შესულია 22 ამბავი და აკაკის მოსწრებული სიტყვა-პასუხის ამსახველი ჩანაწერები.
 • ყდა
 • თავფურცელი
 • წვრილ-წვრილი ამბები
  • 1. საიქიოს დაჯილდოვებული
  • 2. „ლაფგადასხმული ქათამი“
  • 3. ახირებული სიცილი
  • 4. მტკვარში ჩავარდნილი სომხის ვაჭარი
  • 5. სომხის ვაჭარი და ქართველი თავადი
  • 6. „ალლაჰ! თალლაჰო!“
  • 7. ანგელოზი - ცოლი
  • 8. შინაური ნაძლევი
  • 9. თანასწორობა
  • 10. ექიმები
  • 11. სიყვარულიც ამისთანა უნდა
  • 12. წყალწაღებული ურია
  • 13. წყალწაღებული იმერელი
  • 14. წყლით გაგუდული ქართლელი
  • 15. მწერალი და ადვოკატი
  • 16. წიგნის გამომცემელი
  • 17. სოლომონ მეფე და ქაჯაიას ნაქვრივალი
  • 18. დარბაისლური სიცრუე, თუ ტეტიური სიმართლე?
  • 19 ფილოსოფოსი და ვირი
  • 20. მოტყუებული ტერტერა
  • 21. მოჩვენება
  • 22. ცერცვით ცეცხლი
 • აკაკის მოსწრებული სიტყვა-პასუხი