კალათა

დეტალურად

კრებულში შესულია 14 პოეტის მიერ ქართულ ენაზე შექმნილი აშუღური პოეზიის ნიმუშები. ესენია: საიათნოვას, იეთიმ გურჯის, ჰაზირას, შამჩი-მელქოს, სტეფანე ფერშანგიშვილის, დიმიტრი თუმანიშვილის, დავით ბატონიშვილის, ოთარ ქობულაშვილის, ილია ბატონიშვილის, ზაალ ბარათაშვილის, ზურაბ ანტონოვის, გიორგი სკანდარნოვას, დავით გივიშვილის და ბეჩარას ცნობილი თუ ნაკლებად ცნობილი ლექსები.
 • ყდა
 • თავფურცელი
 • საიათნოვა
  • იტყვიან
  • ვინა ვარ
  • დაიწუნებს
  • მეზობელზედ
  • ხარ ტურფა
  • არ აკლია
  • ლამაზი ხარ
  • გიხდება
  • ვნახე
  • ზარისათვინ
  • ხმელეთი-ქვეყანა
  • სამოთხიდამ გამოსული
  • დაგინახო
  • მინდოდა
  • ანაშენია
  • იცის განა?
  • წამოვედი
  • რა იქნება
  • ვენეტიკის იალდუზო
  • ქამანჩა ხარ, ტაში ხარ
  • მთვარე - კარგი, მზე - კარგი
  • არ გამეგონა
  • საყვარლის ბაღში
  • ნუ გინდა
  • ჩემსა ვარდსა
  • არ იცი
  • მტკვარო ამღვრეულო
  • მართალია
  • სამართალი მიყავ
  • არ მინდა
  • რომელს დავაბრალო
  • ანბანთქება
 • შამჩი მელქო
  • ქვეყნისა მანათობელი მთვარე ხარ
  • მომილოცავს, თემურაზ...
  • მუხამბაზო, უცხო, ტკბილი ხმა ხარო...
  • ცეცხლის შუადამ ამოდის ალები
  • კუზიანო აჰარუნ...
 • დიმიტრი თუმანიშვილი
  • ახალ აღნაგო სულოდა
 • დავით ბატონიშვილი
  • გამიფრინდა სიხარულის ფრინველი
 • ოთარ ქობულაშვილი
  • ვიხილე საყვარლად ედემის ვარდი
 • სტეფანე ფერშანგიშვილი
  • ჩრდილოეთისა მტრედო
  • მიკვირს, ასე რად გამწირა სოფელმან
  • ქება მსურს ერთი ბაღისა
 • ილია ბატონიშვილი
  • სევდამ მომხვია გულსა ბრჭყალები
  • ჰე, მოყვარეო
  • გრგვინვით ციურნო
  • ცეცხლი მოედოს, ვინც რომ ენდოს
  • მკლავს საყვარელი ათასფერი
  • საყვარელო, მომაგონდი
 • ზაალ ბარათაშვილი
  • ბულბული მწუხარეობს
 • ზურაბ ანტონოვი
  • შენ არზრუმის ცისკარი ხარ
 • ჰაზირა
  • აღსდექ, თამარ დედოფალო!
  • ჩვენი ბატონი მწერლები
  • ოი, კაცო
  • ქართველი ხარ, მართალი ქართველთაგან
  • დროება წამხდარია
  • არ მიყვარს
  • სუყველა მხრით
  • ჩემო ივერო
  • ვირი
  • მართლაც ნამდვილი ნაზად ზრდილი ქალი ყოფილხარ
  • მოდი ერთი, გნახო, ჩემო დაროჯან
  • სიყვარული
  • ქვეყანაზე უბედური არსება
  • ნუ მისცემიხარ ღრმა ძილსა
  • მტერი დაგვეცა უცბათა
  • დარიგება
  • ალექსანდრე ყაზბეგს
  • ჩივილი
  • სათქმელი
  • ჩემი ქვეყნის საქმის ჭვრეტით
  • ოდეს ვშორდებოდე
  • ვსტირი
  • საყვარელო გელოდები
  • ნაწყვეტი
  • ვინც გინდა, რაც გინდა
  • ბევრმა დუმილმა
  • საქართველოს გზაზე დამიდგა ცხენი
  • ნათელ სახეზედ
  • კაცო, სულ ძირს იხედები
  • ვეღარ ვუძლებ ამდენ ბოროტს
  • როდემდინ უნდა ვსტიროდე მწარედა
  • მოდი, შვილო, ჩემთანა
  • შავი ზღვის ნაპირას ჩვენი ქვეყანა
  • ხე ვიყავი ხეხილისა
  • ვინც გმირია - ომშია
  • იერიში
  • ვედრება
  • ათას უგულო მეომარს
  • კმარა ოხვრა
  • მე ყველაფრით სრულადა ვარ
  • ყრმა საქართველოს
  • კარგი იყავ, ნუ ხარ ავი, სულოჯან
  • ქვეყანაზე მეცნიერი სად არის
  • უცხო ამაყ, ამპარტავან გვარზედა
  • დავბერდი ლომი, დავბერდი
  • გუთანი
  • მარტის თვეო
  • წადით, ჩემო ლექსებო
 • დავით გივიშვილი
  • ღვინოვ, კახურო
  • მე რო სიყვარული ვცადე
  • ეშხის ზღვაში ჩავარდნილვარ
  • ერთხელ მეც მნათობდა დარი მზისანი
  • სრულ გონება წამიღო
  • ვის შევსტირო ჭირნი ჩემნი
  • მზეო, როგორ დავთმობდი
  • ჩონგური
  • საყვარელი ისეთი მსურს
  • ვარდო, ნუ სტანჯავ ყარიბ ბულბულსა
  • მეც დრო მქონდა
  • მე რომ ვხედავ, საყვარელო
  • მითხარ, მითხარ, რას მემდური!
  • მაჯამა
  • თუ რომ გინდა, მეჯლისობა იხადო
  • ჯილაგობით ბოშის ჩამომავალი
  • ვუძღვნი ჩინებულ პოეტებს
  • ჩვენო თბილის ქალაქო!
 • გიორგი სკანდარნოვა
  • ახ, თვალებო, თვალებო!
  • სირინოზთა ფრენა მე
  • ქალო, თუ გამჩენი გიყვარს
  • უშენოდ ვერ გავძლებ მე ერთი წამი
  • შენ ჩემი ხარ, მე შენი!
  • ნინუციჯან, შენი ქება
  • ორგულ საყვარელმა
  • * * * (ახლანდელი ხალხიო)
  • მერცხალი
  • გლეხის და მდიდრის ვითარება
  • არვინ არ იცის
  • ორთავ თვალის სინათლევ
  • სხვადასხვა კაცის ხასიათი
  • ჩემი აზრი
  • წუთისოფელს
 • ბეჩარა
  • კაცი იყოს მშვენიერად მორთული
  • ერთი დროება ვის შერჩენია
  • საყვარელს ვუთხარი
  • საყვარელმა მე ამ დღეში ჩამაგდო
  • რა ვუყო?!
  • აშტარხნის სიმღერა
  • * * * (გაბრიელო, რას მიპირებ)
 • იეთიმ გურჯი
  • ბრუნავს ქვეყანა
  • ჩვენს თამადას გაუმარჯოს
  • წინაპრებით ქართველი ვარ
  • იმას შვილად ვერ მივიღებ
  • მიყვარს ყველა ლამაზებზე
  • მუშას უფრთხილდით
  • დავთმობ ქვეყნის დიდებასა
  • უქმად დღე არ დავაღამოთ
  • უქმად რას ზიხარ ძმობილო
  • ქვეყანაზე ცხოვრება
  • ნეტავ, ბოლო როდის უნდა მოეღოს
  • ყველა მოკვდება რაცა ჩანს
  • კაცი მეგონე
  • ხალხი თავისას გაიტანს
  • შენა გთხოვ შველას
  • ვინ დამწყევლა
  • შუა ცეცხლში ვარ, არ ვარ ჭკვაზედა
  • გამარჯობა, ჩემო თბილის ქალაქო
  • თვალები გაქვს ცაზე ლურჯი
  • ცივ ზამთარი უსახლკაროდ
  • მუხთალო წუთისოფელო
  • მთლად ქვეყანას მირჩევნიხარ
  • სიყვარულის მიზეზით
  • შუა წყალში გადამაგდე ნავიდან
  • შენი სიყვარული მშივა
  • ლამაზების პრეზიდენტო
  • ნეფე-დედოფალს
  • ვინ რა იცის
  • კატორღელ აღალოსადმი
  • ყველას
  • ყველას დაკვრას ყურს არ ვუგდებ
  • ღმერთმა მწარე ბედი მომცა
  • იეთიმ-გურჯი შენ მოჰკალი
  • ოქროსავით ვარგოდეს
  • მუხა კოლას სიკვდილზე
  • ჭინკა გიგოს დაკრძალვაზე
  • კარგ მეგობარს
  • მტკვარში დამხრჩვალ მეგობარს
  • ანას
  • შენ წალკოტში გამატარე
  • სად არის შოთას საფლავი
  • აღარც ღმერთი მწამს...
  • პასუხი
  • რაც მომივა შენგან, ჩემზე ახია
  • ცრემლის ზღვაზე სევდის ხიდი
  • მწყემსსა დედა აღვიძებდა
  • არა, ვარდებს აღარ ვუმზერ
  • საქორწილო მილოცვა
  • თამადის ნათლობის დღეს
  • გისურვებთ დღეგრძელობასა
  • რად მინდოდა
  • სინაგოგია
  • ჩემ სიმღერას ვინ გაიგებს
  • ედემისა ყვავილო
  • თავად ჩემი ბრალი არი
  • შეხვედრის დღეს
  • გამფლანგველის სიმღერა
  • დათა ზუბიაშვილს
  • ავადმყოფობის დროს
  • კულა გლანდელის ხსოვნას
  • ჩემი ბაღი გადაშენდა
  • ჩემი სიმღერა
  • სიყვარულის მგოსანი ვარ
  • დამეკარგა მე კალამი
  • ჩემი ნაბადი
  • ჩემს მოსაგონრად
  • ჩემ ჩანგურსა თქვენ გიტოვებთ
  • რას მორთულხარ შავად ჩემო დედაო
  • გაზაფხულის ყვავილო
  • რად მინდა
  • სიკვდილს
  • საქართველოს
  • სწორე თქმისთვის მზადა ვარ
  • მენახშირის სიმღერა
  • კაცმან სუყველას გაუძლოს
  • ჩემ ნისია მუშტრებმა
  • ბეჩარას
  • ბრმას რად უნდა მუზეიმში შაყვანა...
  • დილის სალამს მოგილოცავ
  • კაცობა ქუდში არ არი
  • სიმღერა
  • ვინც რო ლხინი არ იცის
  • გულით სიმღერა მწადიან
  • მწარე სიმღერა
  • როცა ბევრი ფული მქონდა
  • გასწი, გამშორდი
  • დარდიანად დამიწყია მღერა
  • სამგლოვიარო სიმღერა