კალათა

დეტალურად

სერია „ილიას ბიბლიოთეკა“ – ქართულ კულტურაში დემოკრატიული ღირებულებების შესახებ. ის, რომ ილია ჭავჭავაძემ გადამწყვეტი როლი ითამაშა თანამედროვე ქართული ეროვნული ცნობიერების / იდენტობის ჩამოყალიბებაში და გავრცელებაში, დღეს არავისთვის არის საეჭვო. მაგრამ რამდენად განხორციელდა ეროვნული იდენტობის ის ვერსია, რომლის დამყარება/გავრცელებასაც ილია ცდილობდა? რამდენად ვართ დღევანდელი ქართველები/საქართველოს მოქალაქეები იმ პროექტის გამგრძელებლები, რომლიც ილიამ დაიწყო და რომელიც, ილიას აზრით, ქართველების და საქართველოს მომავლის უპირობო და უალტერნატივო საფუძველი იყო? ამ ტექსტების წაკითხვა მოგცემთ საშუალებას პასუხი გასცეთ ამ და კიდევ ბევრ კითხვას, რომელიც, დარწმუნებული ვარ, გაწუხებთ, რაკი ამ წიგნის ხელში აღება და წაკითხვა გადაწყვიტეთ.
  • ილია ჭავჭავაძის განუხორციელებელი პროექტი: ქართველების ეროვნული იდენტობა (გიგი თევზაძე)
  • დედათა საქმე
  • ქალი მასწავლებელი
  • პატარა საუბარი
  • „ივერიის” წინასიტყვაობა (I)
  • ოსმალოს საქართველო
  • შინაური მიმოხილვა „ივერია“ 1881 წელი, №5. გვ. 17-135.
  • შინაური მიმოხილვა „ივერია“. 1881 წელი, №12. გვ.128-142