კალათა

დეტალურად

საქართველოს იმედი (XXVII). ქართველთა მეოხნი

კრებული

გამომცემლობა პალიტრა L

ფილოსოფია, რელიგია

სერია საქართველოს იმედი

„საქართველოს იმედის“ ხატზე ორას სამოცდაათამდე წმინდანია გამოსახული. ეს სერია მოიცავს ხატზე გამოსახული ყველა წმინდანის ცხოვრებას. ჩვენი პროექტის წინამდებარე წიგნში გვსურს გავიხსენოთ: წმინდა მოწამე სუქია და მისთანა 16 ქართველი: ანდრია, ანასტასი, თალალე, თეოდორიტე, ივქირიონი, იორდანე, კონდრატე, ლუკიანე, მიმნანოსი, ნირანგიოსი, პოლიევქტოსი, იაკობი, ფოკა, დომენტიანე, ბიქტორი და ზოსიმე, ღირსი დამიანე, დემეტრეყოფილი, „შენ ხარ ვენახის“ მთქმელი, წმინდა მოწამენი ქართველნი ისააკ და იოსებ, კარნუ-ქალაქში წამებულნი, წმინდა ზოსიმე ეპისკოპოსი კუმურდოელი, წმინდა იოთამ ზედგენიძე, წმინდა ასი ათასი მოწამე, ხუარაზმელთაგან თბილისში ხატთა თაყუანისცემისთვის წამებული, წმინდა დედანი და მამანი, ქვაბთახევის მონასტერში წამებულნი ჟამთა თემურ-ლენგისასა, წმინდა მღვდელმოწამე ევდემოზ კათალიკოსი. მომდევნო წიგნებშიც თანმიმდევრულად გაცოცხლდება თქვენს თვალწინ ქრისტიანობის ისტორია საქართველოში და ხატზე გამოსახული თითოეული წმინდანის ცხოვრება.
 • ყდა
 • თავფურცელი
 • წმინდა მოწამე სუქია და მისთანა 16 ქართველი
 • წმინდა მოწამენი ქართველნი ისააკ და იოსებ, კარნუ-ქალაქში წამებულნი
 • ღირსი დამიანე, დემეტრეყოფილი, „შენ ხარ ვენახის“ მთქმელი
 • წმინდა ზოსიმე ეპისკოპოსი კუმურდოელი
 • წმინდა იოთამ ზედგენიძე
 • წამება და ღუაწლი წმინდათა ასი ათასთა მოწამეთა, ხუარაზმელთაგან თბილისში ხატთა თაყუანისცემისთვის წამებულთა
 • დაუჯდომელი საგალობელი წმინდათა ათთა-ბევრთა მოწამეთა, ხუარაზმელთაგან ტფილისსა შინა ხატთა თაყუანისცემისთვის წამებულთა
 • წმინდა დედანი და მამანი, ქვაბთახევის მონასტერში წამებულნი ჟამსა თემურ-ლენგისასა
 • წმინდა მღვდელმოწამე ევდემოზ კათალიკოსი
 • განგებაი წმინდისა მამისა ჩუენისა ევდემოს კათალიკოსისა, წამებულისა