კალათა

დეტალურად

მკითხველს ვთავაზობთ მე-19 საუკუნის მიწურულისა და მე-20 საუკუნის პირველი ნახევრის ცნობილი ქართველი პოლიტიკური მოღვაწის, საქართველოში სოციალ-დემოკრატიული მოძრაობის ერთ-ერთი დამაარსებლის, ისიდორე რამიშვილის მოგონებებს. მემუარები სრული სახით პირველად იბეჭდება. მასში მკითხველი მრავლად ნახავს ისეთ ფაქტებს, რომლებიც საზოგადოებისათვის სრულიად უცნობია. საგულისხმოა, რომ ავტორი აღწერილი მოვლენების უშუალო მონაწილე იყო. წიგნი თავისი მოცულობისა და მასში დაცული ცნობების მნიშვნელობიდან გამომდინარე, ფასდაუდებელ წყაროს წარმოადგენს როგორც ხალხოსნური და სოციალ-დემოკრატიული მოძრაობების ისტორიით დაინტერესებული მკვლევრებისთვის, ისე ზოგადად, საქართველოს, მეფის რუსეთისა და საბჭოთა კავშირის ისტორიით დაინტერესებული მკითხველთა ფართო წრისათვის.
 • წინასიტყვაობა
 • ისიდორე რამიშვილი – ცხოვრება-მოღვაწეობა
 • წყაროები და ლიტერატურა
 • რვეული პირველი
  • თავი 1
  • თავი 2
  • თავი 3
  • თავი 4
  • თავი 5
  • თავი 6
  • თავი 7
  • თავი 8
  • თავი 9
  • თავი 10
  • თავი 11
  • თავი 12
  • თავი 13
  • თავი 14
  • თავი 15
  • თავი 16
  • თავი 17
  • თავი 18
 • რვეული მეორე
  • თავი 19
  • თავი 20
  • თავი 21
  • თავი 22
  • თავი 23
  • თავი 24
  • თავი 25
  • თავი 26
  • თავი 27
  • თავი 28
  • თავი 29
  • თავი 30
  • თავი 31
  • თავი 32
  • თავი 33
  • თავი 34
  • თავი 35
  • თავი 36
  • თავი 37
  • თავი 38
  • თავი 39
  • თავი 40
  • თავი 41
  • თავი 42
  • თავი 43
  • თავი 44
  • თავი 45
  • თავი 46
  • თავი 47
  • თავი 48
  • თავი 49
  • თავი 50
  • თავი 51
  • თავი 52
  • თავი 53
  • თავი 54
 • რვეული მესამე
  • თავი 55
  • თავი 56
  • თავი 57
  • თავი 58
  • თავი 59
  • თავი 60
  • თავი 61
  • თავი 62
  • თავი 63
 • რვეული მეოთხე
  • თავი 64
  • თავი 65
  • თავი 66
  • თავი 67
  • თავი 68
  • თავი 69
  • თავი 70
  • თავი 71
  • თავი 72
  • თავი 73
  • თავი 74
  • თავი 75
 • რვეული მეხუთე
  • თავი 76
  • თავი 77
  • თავი 78
  • თავი 79
  • თავი 80
  • თავი 81
  • თავი 82
  • თავი 83
  • თავი 84
  • თავი 85
 • რვეული მეექვსე
  • თავი 86
  • თავი 87
  • თავი 88
  • თავი 89
  • თავი 90
  • თავი 91
  • თავი 92
  • თავი 93
  • თავი 94
  • თავი 95
  • თავი 96
  • თავი 97
  • თავი 98
  • თავი 99
  • თავი 100
  • თავი 101
  • თავი 102
  • თავი 103
  • თავი 104
  • თავი 105
  • თავი 106
  • თავი 107
  • თავი 108
 • რვეული მეშვიდე
  • თავი 109
  • თავი 110
  • თავი 111
  • თავი 112
  • თავი 113
  • თავი 114
  • თავი 115
 • რვეული მერვე
  • თავი 116
  • თავი 117
  • თავი 118
  • თავი 119
  • თავი 120
  • თავი 121
  • თავი 122
 • ისიდორე რამიშვილისა და ნადასი კალანდაძის მიმოწერა
 • „არტანუჯის წყაროების“ გამოცემები
 • სქოლიო