კალათა

დეტალურად

სერია „ილიას ბიბლიოთეკა“ – ქართულ კულტურაში დემოკრატიული ღირებულებების შესახებ. წინამდებარე წიგნში ივანე ჯავახიშვილის ორი ტექსტია გაერთიანებული. ორივე ქართული უნივერსიტეტის თემას ეძღვნება. პირველი უნივერსიტეტის დაარსებამდეა დაწერილი, როგორც მისი აუცილებლობის დასაბუთება; მეორე — უნივერსიტეტის დაარსებიდან ოცი წლის შემდეგ.
  • წინასიტყვაობა (გიგა ზედანია)
  • საქართველოს უნივერსიტეტის დაარსების აუცილებლობის შესახებ
  • ქართული უნივერსიტეტისათვის
  • თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დაარსების ოცი წლისთავისათვის